Kommer min maka kunna sitta kvar i hyresrätten om jag avlider?

2020-06-30 i Bodelning
FRÅGA
bor i hyresrätt sedan 10 är gift sedan 12 år står ensam på kontraktet om jag går bort kan min maka sitta kvar utan problem med värden
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du går bort kommer en bodelning förrättas mellan dig och din maka (23 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken). I denna bodelning kommer din maka (om hon vill) göra anspråk på den gemensamma bostaden (hyresrätten), som hon då får ta över om hon har störst behov av den och det med hänsyn till omständigheterna kan anses skäligt (11 kap. 8 § första stycket äktenskapsbalken). I detta fall kommer hon ha störst behov av hyresrätten och det lär vara skäligt att din maka tar över hyresrätten. Hyresvärdens samtycke behövs inte för att hon ska kunna överta hyresrätten och då kommer hon utan problem med hyresvärden kunna sitta kvar (12 kap. 33 § andra stycket jordabalken).

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan Sulaiman
Fick du svar på din fråga?