Kommer jag och min systerson behöva dela lika på arvet efter min pappa om fördelningen ser annorlunda ut i testamentet?

2020-05-26 i Testamente
FRÅGA
Hej,om det står i ett testamente,av min pappa,o min enda syster tyvärr gått bort,hon har en pojk,i testamentet står,att jag sonen ärver tex 200000 och min systerson tex 100000,blir det så om vi lever när pappa gå bort,så vi inte ska dela på de 200000 som är testamenterat till mig?efter skulder o husförsäljning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till ärvdabalk (1958:637), nedan kallad ÄB, som är den del av lagen som reglerar arv.

Huvudregeln är att den avlidnes barn, om några sådana finns, ärver den avlidne. Om det finns flera barn ska dessa dela lika på arvet. Den del av arvet som varje barn får kallas arvslott (2 kapitlet 1 § ÄB). I detta fall innebär det att du som är son till din pappa ska få 50 % av arvet och din syster få 50 %. Eftersom din syster inte är i livet kommer hennes son (din systerson) att ärva de 50 % av det totala arvet som din syster skulle ha ärvt om hon varit i livet.

I detta fall finns det ju dock ett testamente som säger annorlunda än huvudregeln och frågan blir om din pappa får testamentera på det sätt som han har gjort? Svaret är att det beror på. Barnen till den avlidne har alltid rätt till sin så kallade laglott. Laglotten är hälften av arvslotten (7 kapitlet 1 § ÄB). I detta fall innebär det att du alltid har rätt till 25 % av det din pappa lämnar efter sig och din systerson alltid har rätt till 25 %. Resten av arvet kan din pappa testamentera hur han vill. Din pappa får alltså testamentera på det sätt han gjort om de 100 000 kr som din systerson ska få motsvarar 25 % eller mer av det totala arvet.

Om de 100 000 kr som din systerson ska ärva enligt testamentet inte motsvarar 25 % eller mer av det totala arvet kan han påkalla jämkning av testamentet (7 kapitlet 3 § första stycket ÄB). Jämkningen måste ske inom sex månader från den dag din systerson tagit del av testamentet (7 kapitlet 3 § tredje stycket ÄB). Påkallas inte jämkning av testamentet kommer arvet att fördelas på det sätt som står i testamentet.

Sammanfattning

Om både du och din systerson lever när din pappa går bort kommer arvet att fördelas på det sätt som sin pappa skrivit i sitt testamente (200 000 kr till dig och 100 000 kr till din systerson). Är det dock så att de 100 000 kr som din systerson får ärva inte motsvarar 25 % eller mer av det totala arvet så har han möjlighet att jämka testamentet, detta eftersom han har rätt att få ut 25 % av arvet. Om arvet efter skulder och husförsäljning uppgår till 300 000 kr så kan din systerson alltså inte jämka testamentet eftersom 100 000 kr av 300 000 kr är mer än 25 %. Arvet kommer alltså i så fall att fördelas enligt testamentet.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss här på Lawline.

Mvh

Sanna Wall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2856)
2021-06-08 Hur länge är ett testamente giltigt?
2021-06-02 Kan det blir problem att mina föräldrar hjälpt oss att köpa hus och står för halva fastigheten, om någon av dem avlider?
2021-05-31 Fördela bostadsrätt och möbler genom testamente
2021-05-31 Nyttjanderätt för efterlevande make

Alla besvarade frågor (93069)