Kommer jag få en prick i registret?

2019-03-30 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Jag har blivit tagen med en teaser av väktare och har blivit anmäld av dem för hot. Jag är 16 år. Kommer jag få prick för det. Jag har aldrig haft med polisen och göra tidigare
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 3 § lag (1998:620) om belastningsregister innebär en "prick" att det finns uppgifter i belastningsregistret (brottsregistret) om domar, beslut, strafföreläggande eller ordningsbot. Alltså måste du ha blivit dömd för brott för att få en prick. Det är upp till polisen eller åklagaren huruvida en förundersökning kommer att inledas, och under hela processen är det åklagaren som har bevisbördan, dvs. att det är åklagaren som ska bevisa att du har gjort dig skyldig till brott. Går det inte att bevisa, så kan du inte bli dömd för brott och inte heller hamna i registret och få en prick, eftersom det krävs att det är ställt utom rimligt tvivel att brottet har begåtts.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Makda Tesfamariam
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1098)
2019-10-06 Vad definieras som återfall i brott och när beaktar domstolen detta?
2019-10-05 Påföljd för bilförare med narkotika i kroppen
2019-10-04 När försvinner en prick ur belastningsregistret för en person under arton år?
2019-09-30 Vad kan påföljden bli för en minderårig som gjort sig skyldig till grov olovlig körning?

Alla besvarade frågor (73748)