Kommer ​begravningskostnaderna att påverka testamentet?

2018-10-27 i Testamente
FRÅGA
Hur påverkar kostnaderna i dödsboet de olika arvingarna? Den avlidne efterlämnar på sin dödsdag en fordran på 500 000 kr och ett konto med 150 000 kr, dvs totalt 650 000 kr. Enligt testamentet ska person A ärva hälften av fordran på 500 000, och personerna B och C får dela på resten av kvarlåtenskapen. Kostnaden för begravningen är 50 000 kronor. Dras då kostnaden först från helheten, och fördelas resten ut efter det och i så fall hur? Kommer A få sina 250 000 kr, och B och C delar på resten, eller påverkar begravningskostnaden allas arv?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Reglerna om arv och testamente finner du i ärvdabalken (ÄB).

Begravningskostnaderna
Begravningskostnaderna täcks till viss del av begravningsavgiften och av svenska kyrkan, förutsatt att man var medlem. Resterande kostnader dras ifrån dödsboet innan fördelning mellan arvingar.

Kort om den svenska arvsrätten
Huvudregeln inom svensk rätt att man får testamentera sin kvarlåtenskap till vem man vill. Dock har alltid bröstarvingar (första arvsklassen), d.v.s. barn i rakt nerstigande ledd alltid rätt till sin del av laglotten. Laglotten motsvarar halva kvarlåtenskapen som ska fördelas lika mellan bröstarvingarna och kan inte testamenteras bort, enligt 7:1§ ÄB.

Testamente
Ett testamente utgörs av så kallade legat, 11:10§ ÄB. Saklegat är när ett specifikt föremål som t.ex. en tavla eller en bil testamenteras en person. Penninglegat är när ett specifikt belopp testamenteras en person. Alla legat ska delas ut innan universella testamentstagare ärver. En universell testamentstagare är en person som ärver ''resterade kvarlåtenskap'' efter att legaten delats ut.

Fördelning
Kvarlåtenskapen (650 000 kr) - begravningskostnader (50 000 kr) = 600 000 kr

Laglotten (600 000/2) på 300 000 kr fördelas lika mellan A, B och C, 100 000 kr vardera.

Kvar finns 300 000 kr som delas ut enligt testamente. 300 000 kr - penninglegat (250 000 kr) = 50 000 kr.
50 000 kr delas lika mellan de universella testamentagarna.

A ärver 100 000 + 250 000 = 350 000 kr
B ärver 100 000 + 25 000 = 125 000 kr
C ärver 100 000 + 25 000 = 125 000 kr

Svar på din fråga
Begravningskostnaderna kommer att dras ifrån dödsboet innan arvsfördelning, laglotten kommer därför till viss del att påverkas. A kommer få det som är testamenterat.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

vänligen,

Malcolm Hamilton
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2111)
2019-04-16 Kan man förorda i testamente att våra gemensamma barn får ut sitt arv direkt vid respektive förälders död?
2019-04-14 Är det möjligt att testamentera bort egendom i ett äktenskapsförord?
2019-04-13 Har föräldrar/syskon rätt till efterarv?
2019-04-10 Tolkning av tillägg till testamente

Alla besvarade frågor (67937)