Kombineras villkorlig dom alltid med dagsböter?

2020-09-10 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Jag undrar om villkorlig dom som påföljd vid bidragsbrott av normalgraden, alltid kombineras med dagsböter? Eller kan man dömas till enbart villkorlig dom, alternativt villkorlig dom i kombination med någon form av skyddstillsyn? Jag riskerar att dömas för bidragsbrott för att jag, enligt polisanmälan från Försäkringskassan, under ett års (2-3 år sedan) tid fuskat till mig tillfällig föräldrapenning om 26 000kr.Jag återbetalade hela summan för 1 år sedan och har därefter inte hört något fram tills nu då polisen kallat mig på förhör. Jag är inte tidigare dömd för brott. Har inga skulder hos Kronofogden men har lån. Är ensamstående mamma till 2 är minderåriga. Har jobb i dagsläget men tidigare studerat.Mvh.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar vad påföljden blir om man döms för bidragsbrott. Regler om påföljder vid bidragsbrott hittar vi i bidragsbrottslagen (förkortad BBL) och brottsbalken (förkortad BrB).

Möjliga påföljder vid bidragsbrott

Vid bidragsbrott av normalgraden sträcker sig straffskalan upp till två års fängelse (2 § BBL). Detta är alltså det längsta straffet som domstolen får döma ut som påföljd. När domstolen dömer ut ett straff ska de dock i första hand välja en annan påföljd än fängelse (30 kap. 4 § BrB). Just bidragsbrott är ett av de brotten som domstolen sällan tycker är tillräckligt allvarligt för att ge fängelse, och därför är det istället vanligt att man döms till villkorlig dom.

En förutsättning för att kunna dömas till villkorlig dom är att domstolen bedömer att man inte kommer att fortsätta att begå nya brott (30 kap. 7 § BrB). Med tanke på att du tidigare är helt ostraffad är det alltså troligt att du kommer att få villkorlig dom som påföljd. En villkorlig dom ska som utgångspunkt alltid kombineras med dagsböter (30 kap. 8 § BrB). I vissa fall kan däremot villkorlig dom istället kombineras med samhällstjänst, och då är det möjligt att "slippa" bötesstraffet.

Om domstolen bedömer att det finns risk för att man fortsätter att begå brott kan man dömas till skyddstillsyn istället för villkorlig dom (30 kap. 9 § BrB). Skyddstillsyn kan kombineras med dagsböter eller ett kortare fängelsestraff (30 kap. 10 § och 11 § BrB). Däremot kan skyddstillsyn inte kombineras med villkorlig dom. Detta beror på att villkorlig dom och skyddstillsyn båda är alternativ till fängelse, och de utesluter alltså varandra.

Om man har någon form av missbruk, som till exempel ett alkohol- eller narkotikamissbruk, kan man också dömas till s.k. "kontraktsvård". Detta är en form av skyddstillsyn och innebär att man måste genomgå en behandling för sitt missbruk som en del av påföljden.

Sammanfattning

För att sammanfatta är alltså utgångspunkten att påföljden vid bidragsbrott är villkorlig dom i kombination med dagsböter. Endast i särskilda undantagsfall döms man enbart till villkorlig dom. Om domstolen bedömer att det finns risk för återfall i brottslighet kan man istället dömas till skyddstillsyn eller kontraktsvård. Det är däremot inte möjligt att dömas till villkorlig dom i kombination med skyddstillsyn, eftersom de båda utgör självständiga alternativ till fängelse.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen,

Johanna Olander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1452)
2021-03-04 Vilken påföljd kan man få för bedrägeri?
2021-02-28 Preskriptionstid för brott
2021-02-28 Vad kan straffet bli om jag blir dömd för både bedrägeri och stöld?
2021-02-28 Vilken straffskala gäller vid försök till brott?

Alla besvarade frågor (89949)