Koloniföreningen förnyade avtalsarrende, men endast en av oss står på avtalet, finns det några risker med detta?

Hej!

Har en kolonistuga med arrendekontrakt sedan 13 år tillbaka, där kommunens arrendeavtal gentemot föreningen, löpt ut och skrivits om i år. Vi i vår tur har ett arrendekontrakt med föreningen, där vi båda står som arrendator och har skrivit under båda, blev tvungna säga upp kontraktet i och med kommunens arrendeavtal löpte ut. Nya kontrakt upprättades för samtliga medlemmar! Nu till min fråga:

I det nya kontraktet står endast en av oss, som arrendator⁉️ Enl. föreningens ordf. räcker detta, fastän

vi båda tecknar ursprungskontraktet⁉️ Håller detta juridiskt om något oförutsett skulle hända, någon utav oss❓

Med vänlig hälsning

Ulla-Britt Clausen

Lawline svarar

Hejsan,

Aktuell lagstiftning: Jordabalken 8 kapitel och 10 kapitel.

Jag tolkar förutsättningar på följande sätt. Att det är två medlemmar (du och någon annan) som arrenderar en kolonilott från koloniföreningen där endast en står som arrendator i arrendeavtalet med föreningen. I det förra avtalet innan förnyelsen så stod ni både på arrendeavtalet.

Avtalets strikta regler
Koloniföreningar arrenderar oftast från kommunen som de senare arrenderar ut till sina medlemmar. Det är därför det finns en särskild bestämmelse om detta i jordabalkens 10 kap 1§ 2 st som innebär att en koloniföreningen är under bestämmelserna om bostadsarrende i 10 kap och arrende i allmänhet i 8 kap. 8 kap 3§ ställer upp ett krav på hur ett arrendeavtal ska ingås, ett arrendeavtal måste vara skriftligt. Detta formkrav innebär strikta regler när det gäller upprättande av avtal och alla ändringar eller tillägg måste även vara skriftliga, i annat fall är det inte giltigt.

Det innebär att om endast en av er står på avtalet så är det endast denne som är arrendatorn och denne står för ansvaret. Det spelar ingen roll om ni båda stod på ursprungskontraktet. Detta är ett nytt avtal vilket innebär att det gamla är förverkat och det är det nya avtalet som gäller.

Eftersom det endast är en av er som står på arrendeavtalet gentemot föreningen så är det denna som kommer vara ansvarig för betalning och eventuella risker som detta medför.

Sammanfattning och råd
Om ni vill att ni båda ska vara gemensamt ansvariga för kolonilotten rekommenderar jag att ni begär att ni båda står på arrendeavtalet gentemot koloniföreningen.

Jag hoppas jag har kunnat vara till vägledningen, har du några följdfrågor så är du välkommen att höra av dig till binh.tram@lawline.se.

Vänligen,

Binh TranRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”