FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt13/02/2020

Klippa juridiska band till syskon

Jag undrar om jag kan skriva bort en bror.

Jag vill inte ha han som min bror.

Vill juridiskt ha bort all koppling med han att göra. Går detta?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det krassa svaret på din fråga är syskonskap, även om det är en biologisk förbindelse, inte för med sig alltför många juridiska förbindelser. Därför finns således inte många juridiska kopplingar att skriva bort. Det går exempelvis inte att adoptera eller bli adopterad av syskon.

Det du kan göra är att upprätta ett testamente där du förordnar att din bror inte ska ärva någonting efter dig (9 kap 1 § ärvdabalken). I frånvaro av testamente ärver syskon den avlidne om denne saknar egna barn, barnbarn och om minst en av syskonens gemensamma föräldrar redan har gått bort. Det är beroende på hur familjestrukturerna ser ut i ditt fall mycket möjligt att din bror oavsett inte skulle ha ärvt någonting efter dig, det det är ett praktiskt råd om hur du kan klippa ett juridiskt band till din bror.

Du och din bror har också juridiska band genom era föräldrar. När någon av era föräldrar går bort skapas ett dödsbo som tar över förälderns juridiska rättigheter och förpliktelser. I dödsboet blir du och din bror, tillsammans med eventuell efterlevande make eller sambo och eventuella övriga arvingar och universella testamentstagare (det vill säga en person som genom testamente tilldelats samtlig egendom efter den avlidne) dödsbodelägare, och ska gemensamt förvalta dödsboets angelägenheter (18 kap 1 § ärvdabalken). Du kan dock i egenskap av dödsbodelägare vända dig till tingsrätten där föräldern bott och begära att den ska utse en boutredningsman. Boutredningsmannen ansvarar då, istället för er dödsbodelägare, för förvaltningen av egendomen (19 kap 1 § ärvdabalken & 10 kap 1 § 4 st rättegångsbalken). På detta vis kan hålla dig på visst avstånd från din bror, när någon av era föräldrar går bort. Jag vill också betona att det inte finns någon skyldighet att delta i arbetet som dödsbodelägare, men att man då inte heller har samma möjligheter att tillvarata sina intressen.

Det finns mig veterligen inga andra sätt att klippa juridiska band som är direkt kopplade till syskonskapet. Skälet till att det är möjligt att agera med juridisk verkan i de två ovanstående situationerna får sägas grunda sig i att båda situationerna främst reglerar ekonomiska angelägenheter som genom syskonskapet angår er båda, men att det inte är möjligt att reglera syskonskapet i sig. Det kan för tydlighetens skull nämnas att syskonskap i exempelvis straffrättsliga sammanhang kan vara av relevans, men att det inte heller i de sammanhangen är möjligt att avsäga sig syskonskapet (se exempelvis 8 kap 13 § brottsbalken).

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000