klargörande kring testamente och arvsordning

2020-05-07 i Testamente
FRÅGA
Hej,Både min fru och jag tillhör riskgrupperna, 73 och 75 år, och ganska skröpliga.Vi avser att sätta samman ett infodokument till våra två arvsberättigade barn.Vi förstår nog inte fullt ut termerna arvslott och laglott.Har vi uppfattat fakta rätt när vi skriver följande:1. Laglotten är hälften av arvslotten.2. Exempel: Om jag dör och vi har har 500 000 på banken ska då 250 000 tillfalla min fru Marianne i arvslott och de två barnen 125 000 vardera i laglott?3. I vilket skede kan barnen begära uttag av laglotten, direkt efter min död även om det drabbar min frus möjlighet att stanna kvar i s k orört bo eller försörja sig rimligt?Vad skulle det kosta om ni går igenom vårt skrivna dokument, cirka tre A4-sidor, med målet att kolla sakuppgifter?Med vänlig hälsning
SVAR

Hejsan och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag ska presentera ett svar på era frågor och utgår från följande i mina svar. Att barnen i fråga är födda inom äktenskap och inte anses vara särkullsbarn, samt att du och din fru är gifta med varandra. Skulle det råda andra förhållanden kan omständigheterna förändra det slutgiltiga resultatet. (När du skriver infodokument hoppas jag att detta menas som ett testamente, annars kommer detta inte bli juridiskt bindande för era barn när ni väl har dött, 9 kap 1 § ärvdabalken!)

Svar på fråga nr 1: Ja laglotten är hälften av arvslotten, 7 kap 1 § Ärvdabalken.

Svar på fråga nr 2: Svaret på denna fråga blir faktiskt, om vi endast utgår från vad lagen säger, nej. Enligt 3 kap 1 § Ärvdabalken råder det förhållandet att om den döda var gift, ska all kvarlåtenskap (allt som går att ärva) tillfalla den kvarlevande maken. Endast särkullsbarn har rätt att kräva sin del av arvet före gift kvarlevande make. Din fru kommer därför att få ärva allt vid din död, varav barnen först har rätt att ärva det som var ditt vid din frus död. Detta innebär att om du har 500 000 kr kvar i kvarlåtenskap, kommer allt att tillfalla din fru. (Om du vill ge dina barn 125 000 kr vardera direkt vid din död är detta fullt möjligt att göra, men detta ska då skrivas ned i ett testamente).

Svar på fråga nr 3: I och med reglerna i 3 kap 1 § Ärvdabalken kommer barnen först att ärva dig efter att även din fru har dött. Endast särkullsbarn har rätt att kräva sin del av arvet direkt vid din bortgång, det kan aldrig barn inom äktenskap göra. Laglott är något som i praktiken endast blir aktuellt vid testamente eller om det finns särkullsbarn. Om ett testamente eller inga barn inte finns kommer inte laglott att bli aktuellt. Om det däremot finns ett testamente där hur ditt arv ska fördelas även efter din frus död kan detta jämkas enligt 7 kap 3 § Ärvdabalken om laglotten på något sätt kränks av testamentet (om dina barn för mindre än hälften av sin berättigade arvslott).

Generellt för samtal med jurist gällande granskning av avtal debiterar vi en avgift på 2000 kr i timmen, kontakta gärna vår telefonlinje eller våra jurister direkt för mer information.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll