Klandra testamente?

2019-08-05 i Testamente
FRÅGA
En 77-årig man har blivit änkeman.Han har två söner i 50 årsåldern.Son A är sambo, men har inga barn.Son B är gift och har två barn i 20-årsåldern.Den 77-årige pappan äger ett fritidshus som värderas till 1,6 -2 miljoner kronor.Det finns ett testamente som säger att just fritidshuset ska fördelas med 25% till Son A och 25% till Son B. Resterande 50% ska fördelas lika mellan Son B:s barn. (Testamentet säger också att allt övrigt ska fördelas lika mellan sönerna.)Son A tycker självklart att det här är lite konstigt då han ser det som att han får 25% och brodern får 75%.Jag uppfattar att det genom testamentet är helt ok att göra så här, men kan det på något sätt uppfattas som ett förskott på arv alternativt kan man hävda något annat?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Eftersom testamentet inte kränker son A:s rätt till sin laglott, som är 25 % av all kvarlåtenskap, är testamentet helt okej och det finns inget son A kan hävda för att få ut mer i arv efter sin fader. Testamentet kan inte heller utgöra förskott på arv, detta eftersom det är barnen till son B som ärver, inte son B, samt då fritidshuset först delas mellan arvingarna efter den 77 årige mannens bortgång.

Den enda möjligheten son B har är att klandra testamentet och hävda antingen formfel, psykisk störning eller obehörig påverkan och motivvillfarelse enligt ärvdabalken 13 kap. Enligt vad som framgår verkar denna väg dock inte som särskilt framkomlig.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofia Holgersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2493)
2020-06-03 Hur mycket kan man testamentera bort?
2020-06-01 Om testamentes giltighet
2020-05-31 Kan mor och dotter skriva ett inbördes testamente?
2020-05-30 När kan ett testamente göras gällande?

Alla besvarade frågor (80701)