FrågaFAMILJERÄTTBodelning28/04/2018

Klander och ändring av bodelning

Jag och mitt ex har gjort en bodelning förra året och han tog över huset vi ägde och vi kom överens om ett lågt marknadsvärde vilket jag bemötte honom efter hans önskan. Nu säger han,efter ett år att han vill ha tillbaka pengar till eventuell reavinst och mäklararvode..kan han det? Jag anser att jag tagit hänsyn till det med värdet på huset som vi la 3-400.000 under de verkliga priserna som finns i det område huset är..

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag har nedan behandlat både den situation att bodelning utförts av bodelningsförättare och den situation att ni genomfört bodelningen själva. Därmed har hänvisats både till Äktenskapsbalken (ÄktB) och Avtalslagen (AvtL). Vad som framkommit gäller även för det fall ni haft ett samboförhållande, se 26 § Sambolagen. Paragrafer och lagrum går att finna under nu infogade länkar.

Om bodelningsförättare genomfört bodelningen
Vid en genomförd bodelning efter skilsmässa följer av 17 kap. 8 § ÄktB att make som är missnöjd med bodelningen kan klandra denna inom fyra veckor. Klandras inte bodelningen inom denna tid har rätten att föra talan gått förlorad. Detta gäller dock för det fall att ni haft en bodelningsförättare som utfört bodelningen. En make som vill ha en ändring till sin fördel av ett bodelningsbeslut är alltså tvungen att väcka talan inom föreskriven klanderfrist. I detta fall kan din ex make inte göra något åt bodelningen såhär långt senare.

Om ni genomfört bodelningen själva
Har ni istället gjort bodelningen själva kan inte ovan nämnda bestämmelser användas. I sådan fall gäller utgångspunkten att "avtal ska hållas". För att upphäva av detta måste ni båda vara överens (i sådant fall är det ju ingen problem att genomföra ny bodelning), eller så krävs att avtalet kan hävas eller förklaras ogiltigt. I sådant fall skulle avtalet kunna jämkas med hjälp utav 36 § AvtL om det kan anses oskäligt.
Denn bestämmelse har i tidigare avgörande tillämpats inom familjerätten och i samband med bodelning (NJA 1982 s. 230).

Talan kan väckas hos tingsrätt för att lösa tvist, i sådant fall ska stämningsansökan lämnas in. Följ länken för närmare info.

Jag hoppas detta ger svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?