Klander av testamente som upprättats av en person som är demenssjuk

2019-10-28 i Testamente
FRÅGA
Min faster som dog för ett par månader var väldigt dement o nu har det kommit fram att hon fick skriva på ett testamente trots att hon var rätt så risig i sin sjukdomHon fick sin diagnos 2 år innan testamentet skrevs.Därför så tror syskonen att den ena brodern som nu helt plötsligt ska bli enda arvinge lurat henne till detta då ingen av dom andra syskonen varit med.Kan man göra så Samt är verkligen inte ett testamente som skrivits på under påtryckningar o där man ger allt till ett syskon giltigt?Dessutom så är det familj till han som ska ha pengarna som varit vittnen o jag tror inte ens dom var på plats då det här pappret skrevsKänns som om hela den här saken är bluff.Dom ska om 10 dagar ha bouppteckning och jag tror att dom ljuger o luras o vill komma åt alla hennes pengar då hon hade rätt bra med pengar.SÅ kan man bestrida ett testamente som är skriviet då personen är sjuk i demens.Tack
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det du kan göra är att ansöka om klander av testamente vid en tingsrätt. Förutsättningarna är enligt 14 kap. 5 § ärvdabalken (se här) att testamentet berörs av någon av ogiltighetsgrunderna i 13 kap. och att du väcker talan om klander inom 6 månader från att du tog del av testamentet.

Enligt 13 kap. 1 § ärvdabalken (se här) är ett testamente ogiltigt om ett testamente inte uppfyller vissa formkrav. Testamentet ska enligt 10 kap 1 § ärvdabalken (se här) upprättas skriftligen i närvaron av två vittnen som bevittnar testatorns (din fasters) underskrift. Vidare får inte vittnena vara släkt eller närstående av det slag som beskrivs i 10 kap 4 § 1 stycket ärvdabalken (se här).

Enligt 13 kap. 2 § ärvdabalken (se här) är testamentet ogiltigt om det har upprättats under påverkan av en psykisk störning. Ogiltighet på den här grunden kräver att du kan bevisa ett orsakssamband mellan din fasters sjukdom och upprättandet av testamentet. Exempelvis att din faster på grund av hennes demens saknade insikt om testamentets rätta innebörd och att hon inte hade upprättat testamentet utan demens.

Enligt 13 kap. 3 § (se här) är ett testamente ogiltigt om det har upprättats på grund av tvång eller genom ett utnyttjande av testatorns särskilt utsatta situation (oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Carl Oscarsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll