Klander av testamente som syskonbarn

2016-10-27 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
jag är ett syskonbarn som har istadarätt kan jag klandra ett testamente eller gåvobrev,??Min far är avlidenmin farfar är avlidenpappa avled före farfarmin farfars syskon har inga barn så om jag har förstått detta rätt så har jag istadarätt arvsrätt arvinge till min farfars syskon och vad jag förstår av det tidtagare svaret så kan jag med hjälp av istadarätten klandra testamente eller gåvobrev.
SVAR

Hej!

Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Innan jag besvarar din fråga så tänkte jag bara göra en snabb genomgång av innebörden av istadarätten. Istadarätten träder in när någon har dött innan denne har kunnat ta del av sin arvsrätt och barnen till den avlidne ärver istället för honom eller henne. Man brukar säga att det sker när arvingen avlider före arvslåtaren. Detta sker som exempel när ett barn har rätt att ärva i sina avlidna förälders ställe.

Jag har uppfattat situationen som att ditt farfars syskon har avlidit och hen har testamenterat iväg sitt kvarlåtenskap. Du vill därav genom din påstådda istadarätt klandra testamentet. Detta behandlas i bland annat Ärvdabalkens 2 kapitel.

Ett syskonbarn har istadarätt för sina föräldrar. Dvs din pappa har istadarätt för din farfar och kan få ut av testamentet av vad som framgår av 2 kapitlet 2§ 2 st. ärvdabalken. Innan din pappa har rätt att ärva så ska dock rätten gå till första arvsklassen, det vill säga testatorns barn eller make, ÄB 2 kap. 1§. Eftersom inga barn kan ärva och att det inte nämns något om maken så utgår jag från att denne också är avliden.

Om det inte finns några bröstarvingar så vänder man sig till den andra arvsklassen, 2kap. 2§ ÄB. Det är här din farfar har rätt att ärva som egenskap av syskon. När din farfar senare avled har du I din tur rätt att äva genom istadarätten eftersom din pappa redan avlidit. Istadarätten är i dessa arvsklasser obegränsad, vilket gör att du har möjligheten att ärva från din farfars syskon.

Klander av ett testamente kan ske på olika grunder. Av din fråga så förstår jag inte riktigt vad det är du vill klandra. Du har inte rätt till klander angående att de har testamenterat bort sitt kvarlåtenskap, eftersom det är enbart bröstarvingarna i arvsklass 1 som har rätt till detta genom att åberopa sin laglott (halva arvlotten). Däremot har du som arvinge rätt till att klandra testamentet på andra grunder.

Du måste då angripa en ogiltighetsgrund som hittas i 13 kapitlet i Ärvdabalken. 1§ i kapitlet angriper bland annat att formkraven inte är uppfyllda enligt 10 kapitlet. Om testamentet slöts under psykisk störning gäller 2§. Tillsist kan 3§ åberopas om testatorn blivit lurad eller tvingad. Med andra ord ska testatorn svävat i villfarelse, dvs oriktiga föreställningar av verkligheten. För de två senare paragraferna måste det dock finnas ett orsakssamband mellan upprättandet av testamentet och det påstådda.

Testamentet blir inte ogiltigt direkt genom paragraferna i kapitel 13, utan det måste även angripas genom en klandertalan enligt kapitel 14 paragraf 5. Det är viktigt att komma ihåg att en sådan talan ska väckas inom 6 månader från att du har delgivits testamentshandlingen.

Om det rör sig om formella fel är det testamenstagaren som har bevisbörda för detta, medan om du har synpunkter på övriga punkter så är det generellt du som arvinge som har bevisbörda.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om inte får du gärna skriva ytterligare i kommentarsfältet nedan.

Mvh,

Samuel Lindblad
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3567)
2021-01-20 Kan man bevittna en framtidsfullmakt via zoom?
2021-01-17 Är det brottsligt att ha sex utanför äktenskapet?
2021-01-17 Vilken lands lag gäller vid skilsmässa?
2021-01-17 Hej hur får man hem sitt barn?

Alla besvarade frågor (88294)