Klander av testamente och vad som sker om man inte godkänner ett testamente

För en tid sedan avled min morbror och han hade inga bröstarvingar Det finns en levande bror och jag och min syster (vår mamma död sedan tidigare) Det fanns ett testamente där han testamenterar sin kvarlåtenskap till min syster, sin kompis och svägerskan som är gift med brodern. Han var sjuk i cancer sedan ett par år tillbaka samt en demens som inte var fullt utvecklad då man gjorde tester för ca 3 år sedan. Han skrev testamentet 1 maj i år och dog i slutet på september. Hur stor möjlighet och vad ska jag göra om jag ska överklaga testamentet. Vad händer då jag inte godkänner testamentet?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande arv regleras i ärvdabalken.

Första frågan som jag tänker besvara är gällande klander av testamente:

Enligt ärvdabalken 13 kap. 2 § gäller inte ett testamente, om det har upprättats under påverkan av psykisk störning. Psykiskstörning kan både vara ett tillstånd som är bestående men även tillfälliga rubbningar kan anses vara en psykiskstörning som gör att testamentet inte anses giltigt. Exempel på detta är kortvariga sinnesförvirring som framkallas av häftiga fysiska sjukdomar eller rusgivande medel. Under lagrummet faller även fall då en person på grund av demens, hjärtinfarkt eller cancer i livets slutskede befinner sig i ett psykiskt tillstånd som gör att den sjuke inte är medveten om innehållet i testamentet eller oförmögen att förstå innebörden av själva testamentet.

För att det ska anses finnas en grund för att klandra ett testamente enligt 13 kap. 2 § ärvdabalken måste det finnas ett orsakssamband mellan sinnestillståndet och testamentets upprättande. Testamentet är ogiltigt endast under förutsättningen att det var tillståndet som ledde till att testamentet upprättades på det sätt som det blev nu.

Eftersom bevisbördan enligt 14 kap. 5 § ärvdabalken ligger på den som påstår att testamentet är ogiltigt är det du som bär bevisbördan. Detta innebär att du måste bevisa att den sjukdomen som din morbror led av ledde till att han inte förstod innebörden av sitt testamente och därför bör testamentet ses som ogiltigt då detta inte var din morbrors vilja. Viktigt att tänka på är att talan måste väckas inom sex månader från att du har tagit del av testamentet.

Sedan kan det bli svårt att bevisa detta just pga. att demensen inte var fullt utvecklad. Men om demensen eller cancern ändå påverkade honom och hans sinneförstånd finns det en möjlighet att klandra testamentet och få det ogiltigt.

Nästa fråga jag tänkte besvara är vad som sker om du inte godkänner testamentet:

Det som först bör klargöra här är att ett testamentets giltighet beror inte i sig på om arvingarna (alltså du och dina syskon) godkänner testamentet. Den enda betydelsen ett godkännande av ett testamente har (i ditt fall) är att du inte kan klandra (överklaga) testamentet i domstol.

Således när du väljer att inte godkänna testamentet, gör du det möjligt för dig själv att väcka talan i domstol gällande testamentets ogiltighet.

I ditt fall hade jag alltså inte valt att godkänna testamentet eftersom det finns en chans att du vill väcka talan i domstol.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning