Klander av testamente enligt 13 kap. 2 § ärvdabalken

Min farbror skrev på ett testamente på sin dödsbädd och under stark medicinering då han hade hela kroppen full av cancer. Han hade inte kunnat prata de sista veckorna av sitt liv och han signerade sitt testamente 4 dagar innan han dog och vi var hos honom två dagar innan och då var han knappast kontaktbar. Har det någon betydelse om en god man´s barn är de som han har testamenterat sin egendom till. Vi misstänker nämligen att han under påtryckning har signerat detta testamente. Vi syskonbar har tänkt klandra testamentet.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande arv regleras i ärvdabalken.

Enligt ärvdabalken 13 kap. 2 § gäller inte ett testamente, om det har upprättats under påverkan av psykisk störning. Psykiskstörning kan både vara ett tillstånd som är bestående men även tillfälliga rubbningar kan anses vara en psykiskstörning som gör att testamentet inte anses giltigt. Exempel på detta är kortvariga sinnesförvirring som framkallas av häftiga fysiska sjukdomar eller rusgivande medel. Under lagrummet faller även fall då en person på grund av demens, hjärtinfarkt eller cancer i livets slutskede befinner sig i ett psykiskt tillstånd som gör att den sjuke inte är medveten om innehållet i testamentet eller oförmögen att förstå innebörden av själva testamentet.

Men det som är viktigt att pointera är att det sinnestillstånd som personen var i – inte är grunden för testamentets ogiltighet. Det krävs helt enkelt att det finns ett orsakssamband mellan sinnestillståndet och testamentets upprättande. Testamentet är ogiltigt endast under förutsättningen att det var tillståndet som ledde till att testamentet upprättades på det sätt som det blev nu.

En annan sak är att den testamentariska rättshandlingens särskilda art måste beaktas vid bevisvärderingen. Det innebär helt enkelt att man måste beakta det förhållanden som kan ha lett till att ge utrymme för missbruk av testators oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning, exempelvis som i ert fall – där det är den gode mannens barn som fått arvet. Detta är således något man beaktar i sin bedömning om testamentet ska anses vara ogiltigt.

Sedan åligger bevisbördan på den som påstår att testamentet är ogiltigt, vilket således kommer bli ni. Alltså måste ni bevisa detta orsakssamband mellan den psykiska störning och testamentet, samt att talan måste väckas inom sex månader efter du tagit del av testamentet – se 14 kap. 5 § ärvdabalken.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning