Klander av testamente

2017-12-18 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej.Min bror tog livet av sig 201X.Det visade sig att han hade skrivit ett testamente till förmån för tre kusinbarn.Dom fick ca X miljoner kronor ,jag fick ca X00 000 kronor.Jag var ju annars han enda bröstarvinge , som ju hade fått alltihop om han inte skrivit testamente.Den ena av de två som skrivit på testamentet var mycket angelägen om att syskonbarnen skulle få pengarna.Vi hade i detta läge inte hittat originalet.Vi hade bara två kopior.Vad händer om vi inte hittar originalet sa jag då .Då gäller kopiorna sa han då.Jag bryde mig därför inte om att bestrida testamentet .Vi hittade sedemera originalet.På dessa sidor ser jag dock att jag nog hade lyckats med att bestrida det hela.Det visade sig att han först hade varit hos den ena av dom som skrev på ,där de varit ensama.Sedan hade han gått till den andra ,där de de också varit ensama när han skrev på. Min bror hade sedan efter påskrifterna ändrat lite i testamentet.Eftersom jag fortfarande tycker att syskonbarnen fått för stor del så undrar man ju nu om det är försent att bestrida det hela. Min bror hade också en psykisk störning.MVH
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Sammanfattningsvis så förstår jag frågan som så att den går ut på när det går att bestrida ett testamente, och om det gå när det är försent.

Reglering om testamente finns i ärvdabalken (ÄB). Där återfinns situationer när man kan bestrida ett testamente.

Klander av testamente

Man kan väcka en klandertalan med stöd av de ogiltighetsgrunder som räknas upp i 13 kap. ÄB. En talan om klander ska också enligt 14 kap. 5 § ÄB väckas inom sex månader från det att man delgivits testamentet, och då också fått kännedom om dess innehåll (14 kap. 4 § ÄB).

De grunder som finns för att väcka talan om klander som anges i 13 kap. ÄB är:

Testators bristande behörighet 13:1. (Man ska vara behörig att göra testamente, se t.ex. 9:1-2). Formkraven inte är uppfyllda 13:1. (Formkraven finns i 10 kap, testamente ska vara skriftligt och ha två vittnen ). Testamentet är upprättat under psykisk störning 13:2. Testamentet är upprättat under tvång eller missbruk av oförstånd (viljesvaghet eller beroendeställning) eller villfarelse (baserad på oriktiga förutsättningar) 13:3.

Ett formkrav som t.ex. måste vara uppfyllt enligt 10 kap. ÄB är att testamentet måste bevittnats av två vittnen som ska ha varit närvarande samtidigt när testamentet skrevs på. Vittnena måste vara oberoende och får inte i själva vara testamentstagare.

Dessa grunder för klander kräver som nämnts en klandertalan inom sex månader, annars går tyvärr talan förlorad. Har testamentet blivit upprättat felaktigt kan du gå till tingsrätten, så länge detta görs inom sex månader från delgivning av testamentet.

Avslutningsvis vill jag poängtera att du som syskon inte är vad som juridiskt kallas för bröstarvinge. Bröstarvingar är barn till den avlidne, och ingår i den första arvsklassen. Det är endast dessa som inte kan göras helt arvlösa (och händer detta ska dessa också klandra testamentet inom sex månader för att få ut sin rätt). Syskon ingår i den andra arvsklassen (föräldrar eller syskon) och deras "arvslotter" kan således testamenteras bort.

Hoppas det var svar på din fråga, med vänliga hälsningar

Robin Uddén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3676)
2021-11-30 Vem bestämmer hur umgänge ska ske, och hur ser man till att det går rätt till?
2021-11-30 Åtgärder att genomföra om delägare till fastighet inte kommer överens
2021-11-25 Jäv angående bouppteckningsförättare
2021-11-25 Är min samboendes enskilda egendom fortfarande enskild om vi säljer huset

Alla besvarade frågor (97662)