Klander av testamente

Hur gör man för att beivra eller bestrida ett testamente? Vilken tidsgräns är det?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om testamente regleras i ärvdabalken (ÄB).

För att beivra/bestrida ett testamente (som en arvinge), så krävs det att en klandertalan väcks. En klandertalan ska väckas hos en domstol inom sex månader från det att man har tagit del av testamentet (14 kap. 5 § ÄB). Väcker man inte en sådan talan inom sex månader så förlorar man rätten att klandra testamentet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Claudia LienertRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning