Klander av testamente

2019-12-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Kan man stoppa ett arvs skifte, när det upptäcks att bouppteckningen är fel. Arvingar har inte blivit kallade till förrättning eller sett testamentet. Testamentstagaren är inte släkt med den avlidne. Den avlidne hade meddelat till fyra helt oberoende personer att testamentet blev fel. Den avlidne har blivit vilseledd. Personerna hade ingen kännedom om innehållet i testamentet.Det är många som kan bli drabbade om arvtagarna får rätt. Man kanske felaktigt har investerat sitt "felaktiga arv". Hur får man tillbaka pengarna. Kan man begära inhibition av bouppteckningen. Testamentet har inte vunnit laga kraft. Man borde kunna stoppa arvs skiftet tills dess att ärendet är avgjort i Förvaltningsrätten, eller domstol.Tack på förhand
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det du kan göra är att ansöka om klander av testamente vid en tingsrätt. Förutsättningarna är enligt 14 kap. 5 § ärvdabalken (se här) att testamentet berörs av någon av ogiltighetsgrunderna i 13 kap. (se här) och att du väcker talan om klander inom 6 månader från att du tog del av testamentet.

Enligt 13 kap. 3 § (se här) är till exempel ett testamente ogiltigt om det har upprättats på grund av tvång eller genom ett utnyttjande av testatorns särskilt utsatta situation (oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Carl Oscarsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3543)
2020-11-25 Vem kan vara framtidsfullmaktshavare?
2020-11-21 Återkallelse av framtidsfullmakt och subsidiära fullmaktshavare
2020-11-20 Äger makar allt tillsammans?
2020-11-14 Behöver sambo underrätta socialtjänsten när andre sambon inte får bo kvar

Alla besvarade frågor (86486)