Klander av stämmobeslut

2019-05-06 i Föreningar
FRÅGA
Att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet i en samfällighet. Vi har nyligen haft årsstämma. protokollet är skrivet där bl a ansvarsfrihet till styrelsen är beviljad. Men det saknas underlag Verksamhetsberättelsen är daterad 2019. I densamma finns upptaget vilka styrelseledamöter den bestod av 2016. i punkten om lekplatser finns det att de skall ta kontakt med auktoriserad säkerhetskonsult samt konsult från HAGS och de gör ett konstaterade att de måste avsätta stora resurser. finns sedan inte upptaget i budgeten eller skrivet om i övrigt. Andra projekt som trafikspeglar som de har satt upp men inte alla har kommit upp ännu trots att detta beslutades året innan. sedan finns förbättringsförslag i verksamhetsberättelsen, bygga en piskställning för mattor, komplettera sandlådor med bord, bygga en boulebana för de äldre, styrelsen skall undersöka möjligheter för betalning av medlemsavgift via autogiro/e-faktura, individuella el-mätare i garagen. endast två av fem ledamöter har skrivit under verksamhetsberättelsen. I protokollet flyttas de över till budgeten drift och underhåll. Inget beslut togs om detta. Vi vet inga kostnader för allt detta eftersom styrelsen inte uppgivit någon kostnad och tid som detta skulle ta. Det blev också två möten då ordförande för stämman (även revisor i föreningen) avslutade densamma och bestämde att mötet skulle fortsätta en annan dag. Vilket den gjorde men då var dessa punkter redan avklarade. Vad kan jag göra som medlem för att få denna stämma ogiltig
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag tolkar din fråga, undrar du ifall det går att klandra en stämma och få den ogiltigförklarad.

För att besvara din fråga på bästa sätt kommer jag dela in mitt svar i 2 delar;

1. Går det att klandra en stämma?
Då en samfällighet är en ideell förening, används (lagen om ekonomiska föreningar (FL)) som en vägledande mall i dessa frågor. Enligt FL är det inte möjligt att klandra en stämman som sådan, utan endast ett specifikt stämmobeslut. Så som jag förstod informationen i din fråga, vill du klandra beslutet gällande styrelsens ansvarsfrihet. Detta är således fullt möjligt, då syftet med att klandra ett stämmobeslut är att medlemmarna ska kunna göra sitt minoritetsskydd gällande

2. Hur klandrar man ett stämmobeslut gällande styrelsens ansvarsfrihet?
Du som föreningsmedlem kan väcka klandertalan mot föreningsstämmans beslut (7 kap. 17 § FL). Detta är aktuellt om beslutet som fattats inte kommit till i behörig ordning, strider mot lag eller föreningens stadgar. Talan ska normalt väckas inom tre månader från att beslutet fattades.

Verksamhetsberättelser ska signeras av alla styrelseledamöter. Då du anger att endast 2/5 styrelseledamöter har skrivit under, är detta lagstridigt, och går att klandra på denna grund i första hand.

För att klandra stämmobeslutet ska du vända dig till behörig tingsrätt inom 3 månader från att stämmobeslutet tagits.Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Lena Famulak
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (369)
2019-11-18 Beslut mot stadgarna i ideella föreningar
2019-11-17 Misskötsamhet från styrelsen i en bostadsrättsförening - får man bryta mot sekretessförbindelsen?
2019-11-10 Kan man bli ordförande i en bostadsrättsförening om man har fått skuldsanering?
2019-11-04 Beslut i samfällighetsförening

Alla besvarade frågor (74742)