Kan vittnen av ett testamente vara släkt med varandra?

2020-02-12 i Testamente
FRÅGA
Kan de två som bevittnar en namnteckning på ett testamente vara släkt med varandra, t.ex. ett gift par?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ja, de två personer som bevittnar en namnteckning på ett testamente kan vara släkt med varandra. Testamentsvittnena får däremot inte vara släkt med testatorn, det vill säga den som skriver testamentet (10 kap. 4 § första stycket ärvdabalken, ÄB). Personer som omfattas av testamentet får inte heller vara vittnen (10 kap. 4 § andra stycket ÄB). Som exempel kan nämnas följande: En person ska enligt testamentet få en viss summa pengar. Den personen får inte vara testamentsvittne.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Vänligen,

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2386)
2020-02-27 Går det att testamentera bort förälders rätt till arv om man inte har några barn?
2020-02-26 Förordnande av egendom genom testamente
2020-02-26 Kan klanderfristen för testamente förlängas av boutredare?
2020-02-26 Går det att testamentera egendom till nordiskt aktiebolag?

Alla besvarade frågor (77440)