Kan villkor i ett testamente upphävas?

Hej, En nära släkting till mig har i sitt testamente skrivit att hon vill att hennes hus tillfaller mig då hon inte har några egna barn. I testamentet har hon som villkor för att jag ska få ärva det, skrivit att jag måste bo kvar i huset och inte får sälja det. Huset är inte i det bästa skicket och min oro är att det kommer behövas omfattande renoveringar för att behålla det, vilket jag inte har råd med. Är jag ändå tvungen att bo kvar och kanske hamna i en svår ekonomiskt situation eftersom det stå i testamentet att jag måste bo kvar och inte får sälja huset? Eller kan jag ta det beslutet själv när den dagen kommer? Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga handlar om huruvida det är möjligt att upphäva villkor i ett testamente. 

Om villkorade testamenten

Det finns inget som hindrar att man skriver testamenten med vissa villkor. Ett testamente ska enligt 11 kap. 1 § ärvdabalken tolkas i enlighet med testatorns vilja. Det finns dock undantag (som t.ex. att barn alltid har rätt till sin laglott). 

Upphävande av villkor 

Enligt 1 § permutationslagen kan ett villkor som meddelats i gåvobrev eller testamente under vissa förutsättningar upphävas. För att upphäva ett villkor måste något särskilt skäl föreligga. Det är Kammarkollegiet som kan ge tillstånd att ändra eller upphäva villkor i gåvobrev eller testamenten, som t.ex. villkor om att en fastighet ska användas på ett visst sätt eller att en fastighetsöverlåtelse inte får ske. 

Du måste därmed ansöka om en s.k. permutation av testamentet för en möjlighet att få villkoren upphävda, och hur du gör denna ansökan kan du läsa om här. Jag kan inte uttala mig om vad Kammarkollegiet kommer att besluta i detta ärende, utan en bedömning görs från fall till fall. 

Jag hoppas att jag har lyckats svara på din fråga, och om du skulle undra över något mer är du såklart välkommen att skicka in en fråga till oss igen. 

Med vänliga hälsningar 

Jennie AskengrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”