Kan vi skriva ett äktenskapsförord för att den efterlevande ska få bo kvar i orubbat bo?

2019-04-06 i Särkullbarn
FRÅGA
Min man och jag är gifta. Vi har tre barn vardera men inga gemensamma barn. Nu har vi tänkt bygga ett gemensamt hus och gå in med lika stor kontanta medel i nybyggnationen. Vad händer när en av oss dör? Blir den ena av oss tvungna att lösa ut den dödes barn för att kunna bo kvar eller kan vi skriva ett äktenskapsförord så att man kan bo kvar i "orubbat bo"?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att kort svara på din fråga så tror jag att den av er som överlever den andra kommer behöva lösa ut den andres barn för att kunna bo kvar i huset. För att svara på din fråga kommer jag använda mig av ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).

Arvsordning

Precis som du skriver så kommer era barn ärva er (ÄB 2 kap. 1 §). Eftersom det inte är era gemensamma barn kallas det i detta sammanhanget för era särkullbarn. Det som skiljer särkullbarn från gemensamma barn är att särkullbarn har rätt att ta ut sitt arv direkt (ÄB 3 kap. 1 §). För er innebär det att den av er som dör först, hens barn kommer kunna kräva ut sitt arv efter sin förälder med en gång. Särkullbarnen kan däremot själva välja om de vill vänta med att ta ut sitt arv till dess att även den andra av er gått bort (ÄB 3 kap. 9 §).

Äktenskapsförordet

Om ni skulle skriva ett äktenskapsord kan ni göra er respektive egendom enskild (ÄktB 7 kap. 2 § 1 pt). Det innebär att om någon av er dör och er egendom är enskild så kommer all den egendomen ärvas av den avlidnes särkullbarn. Det skulle alltså innebära att om ni till exempel skriver ett äktenskapsförord som gör er respektive del av huset till enskild så kommer den halvan ändå att ärvas av den dödes särkullbarn. På det sättet tror jag att den efterlevande ändå kommer bli tvungen att lösa ut särkullbarnen.

Vad kan ni göra istället?

Det första ni skulle kunna göra är att skriva varsitt testamente och där skriva att ni vill att särkullbarnen ska vänta med att ta ut sitt arv tills dess att er efterlevande make/maka har gått bort (ÄB 9 kap. 1 §). Detta är som sagt inte tvingande för särkullbarnen eftersom de har rätt att ta ut sitt arv direkt om de vill men det kan vara bra att göra er vilja tydlig.

För det andra skulle ni kunna skriva ett testamente där ni testamenterar er egendom till varandra. På så sätt skulle särkullbarnen bara ha rätt till sin laglott (ÄB 7 kap. 1 §). Laglott är hälften av vad barnen hade haft rätt till om det inte funnits något testamente och är en mindre del av arvet. Den efterlevande maken eller makan skulle fortfarande behöva lösa ut barnens arv men det skulle vara ett mindre värde.

Sammanfattning och råd

Eftersom det inte är era gemensamma barn så kallas de för särkullbarn. Särkullbarnen har rätt att få ut sitt arv med en gång efter att deras förälder gått bort. Att skriva ett äktenskapsord skulle göra er egendom enskild, vilket innebär att ni gjort klart att er respektive enskild egendom kommer att gå till era arvingar. Det kommer däremot inte hindra dem från att ta ut sitt arv och på så sätt ändå påverka möjligheten för den efterlevande att bo kvar i huset.

Det ni skulle kunna göra istället är att skriva ett testamente där ni skriver att ni önskar att era barn väntar med att ta ut sina arv tills dess att ni båda gått bort. Detta är inte tvingande för dem men det är bra att skriva ned ändå. Det andra ni skulle kunna göra är att skriva ett testamente där ni testamenterar er egendom till den andra. I fall ni gör det har barnen bara rätt till sin laglott. Den efterlevande kommer åndå behöva lösa ut barnens laglotter om hen vill vara säker på att få behålla huset men det är som sagt ett mindre värde. Med det sagt så kan barnen själva välja att ta ut sitt arv senare och då blir detta inte ett problem.

Vad som gäller i just ert fall kan jag inte svara på eftersom det finns andra omständigheter som spelar in. Jag har varit ganska generell och om du vill att jag ska förtydliga något får du gärna återkomma. Om du skulle behöva hjälp med att upprätta ett testamente eller något annat kan du också boka en tid med någon av våra jurister.

Jag hoppas att jag har kunnat vara till hjälp!

Vänligen,

Mimmi Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1007)
2020-02-27 Har särkullsbarn rätt att få ut arv direkt även om den som avlidit var gift?
2020-02-25 Särkullbarn och arv
2020-02-23 Har makan rätt till arv när det finns särkullbarn?
2020-02-17 Kan min makes barn från tidigare giftomål ärva mig?

Alla besvarade frågor (77538)