Kan vårdnadshavare neka andra föräldern umgänge med barnet?

2017-10-21 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga angående umgängesrätt? Jag har ensam vårdnad av vår dotter på snart 5 år och fick detta under en vårdnadstvist för några år sedan. Det bestämdes då att pappan fick umgängesrätt med kontaktstöd via familjerätten var annan helg i 4 timmar. Efter beslutet blev klart fullföljde han inte umgänget och familjerätten fick avsluta detta efter en tids frånvaro. Pappan då har ett narkotika- och ett kriminell bakgrund och fick nu sitta i fängelse i somras och därefter blev förflyttat till ett behandlingshem. Han vill nu ha umgänge med vår dotter, efter att nu efter 4 månader blivit frisläppt. Jag har nekat detta då jag är rädd för att det inte är för vår dotters bästa i dagsläget. Kan jag neka umgänge? eller vad kan jag göra som vårdnadshavare i detta fall?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om barns rätt till umgänge återfinns i 6 kap. föräldrabalken (FB).

Vid alla beslut som rör barns vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande, 6 kap. 2 a § FB. Vid en bedömning av vad som är bäst för barnet ska hänsyn tas till risken för att barnet på något sätt far illa samt barnets behov av en god kontakt med båda föräldrarna.

Eftersom du har ensam vårdnad om din dotter har du en rätt och skyldighet att bestämma vem barnet ska umgås med. Din dotters egna önskemål ska spela in på dina beslut i takt med hennes stigande ålder. Barn har dock rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med, 6 kap. 15 § FB. Båda föräldrarna har ett ansvar för att barnets behov av detta umgänge tillgodoses.

Om du som vårdnadshavare nekar dottern umgänge med sin pappa kan det hända att pappan eller socialnämnden väcker talan om rätt till umgänge, 6 kap. 15 a § FB. Domstolen ska då besluta om din dotter ska ha rätt till umgänge med pappan eller inte. Barnets bästa ska vara avgörande för domstolens beslut.

Jag kan inte med säkerhet säga hur utfallet skulle bli i en eventuell domstolstvist mellan dig och din dotters pappa. Om du nekar umgänge och pappan väcker talan om umgänge i domstol rekommenderar jag dig att anlita ett juridiskt ombud.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela Lundblad
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3650)
2021-09-18 Samtycke krävs om make vill sälja sommarstuga
2021-09-11 Inneboende eller sambo
2021-08-31 Avsäga släktskap
2021-08-30 Om sambo ej vill lämna fastigheten

Alla besvarade frågor (95724)