FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt26/12/2018

Kan vårdnaden överflyttas till mig?

Min syster missköter sina barn och lägger ingen tid på dom. Är rädd att socialen kan omplacera dom till något familjehem. Kan jag ta barnen och få vårdnaden om dom istället? Jag har fast inkomst,

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din situation är inte ett förfarande, utan handlar om två olika förfaranden/frågor. Första är huruvida en vårdnadstagare brister i sitt ansvar och den andra frågan rör om en omplacering kan ske till en familjemedlem och hur denne får vårdnaden. Till att börja med vill jag klargöra att vårdnaden är ett starkt juridiskt band som man inte kan bli fråntagen eller få särskilt enkelt. Det finns många krav eller rekvisit som ska bockas av för att vårdnad ska förändras. Jag kommer nu bemöta de två olika frågorna i din situation

Socialen ingriper när vårdnaden missköts

Om vårdnadshavaren brister i sitt vårdnadskap kan socialen ingripa med hjälp, stöd och eventuellt omplacering om det krävs i situationen. Detta innebär att om det är möjligt sker kontakt med vårdnadshavaren och mindre ingripande åtgärder erbjuds om det är lämpligt innan omplacering aktualiseras. Det framgår inte hur din syster missköter sina barn så jag får besvara din fråga rätt generellt. Om omplacering är lämpligt i situationen kan det antingen ske med mammans samtycke, eller utan samtycket om situationen är tillräckligt allvarlig. När ett barn omplaceras till familjehem ska socialen först överväga en placering hos en anhörig eller närstående till barnet. Barnet placeras inte hos en anhörig eller närstående per automatik om en närstående erbjuder sig utan socialen ska överväga möjligheten och då även bedöma om det är lämpligt.

Kan vårdnaden flyttas över

Kom ihåg att målet alltid är att vårdnadshavaren och barnet ska kunna återförenas. När man beslutar att omplacera ett barn ser man till den rådande situationen. Om den rådande situationen förändras till det bättre kan det bli aktuellt för barnet att återvända. Om man däremot bott i familjehem (eller närstående) under en längre tid, kan vårdnadsöverflyttning bli aktuellt om det är lämpligt. När ett barn stadigvarande har fostrats och vårdats i annat hem än föräldrahemmet och det är uppenbart att det är bäst för barnet, kan vårdnaden flyttas över. Överflyttning av vårdnaden prövas av tingsrätten efter talan av socialnämnden (6 kap. 8 § Föräldrabalken).

Efter tre år, den så kallade treårsregeln, ska socialtjänsten överväga en överflyttning av vårdnaden från biologiska föräldrarna till den som barnet är placerad hos (6 kap. 8 § Socialtjänstlagen).

Sammanfattning

I din situation behöver alltså först socialen komma fram till att barnen tar sådan skada att de inte längre är lämpligt att dem bor kvar hos sin samma. Därefter kommer de överväga att placera dem hos dig när du är villig, men de kommer göra en bedömning kring om det är lämpligt så det finns inga garantier att de kommer placeras hos dig. För att vårdnaden ska överflyttas krävs att placeringen hos dig är välfungerande under flera år och att man inte ser några skäl för att mamman kommer klara av att vara vårdnadshavare för barnen. Sammanfattningsvis beror hela situationen på hur barnen far illa av sin mamma, och det går att hjälpa med insatser i hemmet i första hand och hur relationen är mellan dig och barnen och dig och mamman. I och med att frågan inte tar upp detaljer på dessa relationerna och omständigheterna går det dessvärre inte att säga hur stor sannolikheten är att socialen kommer resonera på visst sätt. Men oavsett vill jag stärka dig att göra en anmälan till socialen om du har anledning till att vara orolig. Socialen kan erbjuda mindre ingripande hjälpmedel eller omplacera till dig eller ett bra familjehem, oavsett så ska barnets bästa vara i fokus enligt lag i all arbete socialtjänsten gör. Det viktigaste i denna situationen är att barnen får ett tryggt hem och en bra utveckling.

Lycka till!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Natalie van den BroekRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000