Kan två från samma familj sitta i en ideell förenings styrelse?

2019-12-01 i Föreningar
FRÅGA
Kan två från samma familj sitta i en styrelse i en idiell förening, som t.ex en husägarförening
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst finns det ingen direkt tillämplig lagstiftning för just ideella föreningar, utan regleringen utgörs av praxis vid sidan av föreningens stadgar. Det finns några krav på styrelsen och ledamöterna i en ideell förening, nämligen följande:

Styrelsen i en ideell förening bör bestå av minst två ledamöter och den utses av föreningsstämman.

Styrelseledamöterna och suppleanterna ska

vara minst 18 år normalt vara medlemmar i föreningen, om inte annat är bestämt i stadgarna inte vara försatta i konkurs, ha näringsförbud eller förvaltare.

Utöver detta finns inga krav, och det är således fullt möjligt för två personer från samma familj att sitta i styrelsen. Observera att detta är vad som gäller om föreningens stadgar inte sätter upp något sådant förbud.

Hoppas att du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (377)
2020-01-25 Fråga om styrelsearvode i ideell förening
2019-12-23 Vilken lag gäller rörande protokoll?
2019-12-22 Företag medlem i ideell förening?
2019-12-19 Kan styrelsen i en ideell förening besluta om att byta ut föreningens revisor?

Alla besvarade frågor (76588)