Kan tjänstepension ingå i bodelning?

2015-08-11 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Jag och min fru har varit gifta i ca fem år och tjänar betydligt mer än min fru. Således har jag under vår tid intjänat mycket mer i tjänstepension jämfört med min fru.Jag undrar nu om min intjänade tjänstepension är något som räknas som privat egendom eller något som jag måste "ge upp" hälften av till min fru vid en ev. skiljsmässa?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Sammanfattning

Det vanliga är att tjänstepension inte tas med i bodelningen, och alltså inte ingå i den egendom som du och din fru ska dela på vid en eventuell skilsmässa, på grund av hur själva pensionsavtalet är utformat. Det kan dock vara så att tjänstepensionen är utformad på så sätt att den ska räknas med i bodelningen. Om ni skriver ett äktenskapsförord går det oavsett att se till att ni inte delar på tjänstepensionen.

Utredning

Bodelning

Vad som gäller vid skilsmässa regleras främst i Äktenskapsbalken (ÄktB). En skilsmässa leder till att äktenskapet avslutas och vid en äktenskapsskillnad ska makarnas egendom därför delas upp mellan dem, genom så kallad bodelning, se ÄktB 1:5 och 9:1.

En bodelning innebär förenklat att makarnas egendom läggs i en hög, och sedan får var make halva högen var, se ÄktB 11:3. Jag kan nämna kort att det finns regler som gör att giftorättsgodset inte ska delas hälften var mellan makarna, men jag går inte in djupare på det här. När äktenskapet inte varat mer än i fem år och/eller om den ena maken bidraget med en mycket större summa än den andra så kan det anses oskäligt med en hälftendelning, se ÄktB 12:1.

Kan tjänstepensionsförsäkring ingå i bodelning?

Rättigheter som inte kan överlåtas eller som är av personlig art undantas från bodelningen, se ÄktB 10:3. Om din tjänstepension av den anledningen ska undantas från bodelningen beror därför på hur tjänstepensionen är utformad.

Om försäkringen ägs av din arbetsgivare och alltså inte tillhör dig, så kan försäkringen inte ingå i bodelningen för då anses försäkringen i princip oöverlåtbar. Om ditt pensionsavtal dock är utformat på så sätt att din arbetsgivare gett dig rätt att förfoga, bestämma, över pensionsrättigheten så kommer pensionen ändå att ingå i bodelningen.

Om försäkringen ägs av dig, och din arbetsgivare endast betalar för premierna, är utgångspunkten rent generellt att tjänstepensionen ingår i bodelningen. Det finns dock undantag; om det till exempel finns villkor i ditt anställningsavtal som innebär att du inte kan förfoga över försäkringen så ska försäkringen inte räknas med i bodelningen.

Äktenskapsförord och övrigt

Även om din tjänstepension enligt ovan ska ingå i bodelningen måste den inte göra det. All makarnas egendom ingår nämligen inte nödvändigtvis i bodelningen. Makars egendom delas upp i dels så kallat giftorättsgods och dels i så kallad enskild egendom, se ÄktB 7:1. Det är bara makens giftorättsgods som ingår i bodelningen, se ÄktB 10:1. Om du och din fru avtalat i ett äktenskapsförord att din tjänstepension ska vara din enskilda egendom, så kommer din tjänstepension av den anledningen inte att kunna ingå i bodelningen.

Om din intjänade tjänstepension ingår i bodelningen, så är det ändå inte säkert att din fru ska få halva. Ingår tjänstepensionen så blir den som sagt en del av den totala summan som du och din fru delar på. Din fru får rätt till just hälften av hälften av högen, och ni kan i bodelningen bestämma att hela din tjänstepension ska ingå i din halva av högen. Då ska ju dock din fru få något annat så att era halvor blir lika stora.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen. Vill du boka tid med en jurist så kan du komma i kontakt med Familjens jurist, som är vår samarbetspartner inom familjejuridik, via http://lawline.se/boka. Vill ni skriva ett äktenskapsförord kan ni göra det på ett enkelt sätt via http://lawline.se/avtal/aktenskapsforord.

Vänliga hälsningar,

Martin Amnell
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2641)
2020-10-20 Hur mycket av bostadens värde får jag vid en separation om jag gett min sambo 90% av lägenheten i gåva?
2020-10-16 Vilken egendom ska ingå i bodelningen vid en skilsmässa?
2020-10-13 Kan ett arv ingå i en bodelning?
2020-10-11 Lösa ut partner ur bostad vid bodelning

Alla besvarade frågor (85193)