Kan tingsrätten avslå en ansökan om skilsmässa?

2020-12-27 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej! Kan tingsrätten avslå en ansökan om skilsmässa? Har de rätt till det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer att gå igenom de olika situationer som finns då tingsrätten skulle kunna avslå en ansökan om skilsmässa. Regler om detta hittar vi framförallt i äktenskapsbalken (förkortad ÄktB).

Alla formkrav måste vara uppfyllda

För att tingsrätten ska handlägga en ansökan om skilsmässa krävs att den är korrekt utformad och att alla dokument finns med. Information om vad ansökan ska innehålla går att hitta på domstolens e-tjänst.

Om det saknas några dokument eller om ansökan är felaktigt utformad skulle domstolen kunna avslå ansökan. Detta är däremot ovanligt, och det troligaste är istället att domstolen ber er att komplettera eller förtydliga den ursprungliga ansökan.

Ansökningsavgiften måste vara betalad

När man lämnar in en ansökan om skilsmässa måste man också betala en ansökningsavgift på 900 kronor. Detta är en förutsättning för att domstolen ska påbörja handläggningen. Om avgiften inte betalas, kommer alltså ansökan att avslås.

Skilsmässan måste bekräftas efter betänketiden

I vissa fall krävs en betänketid på sex månader innan domstolen godkänner en ansökan om skilsmässa. Detta gäller om det bara är en av makarna som vill skiljas, eller om någon av makarna bor med ett eget barn som är under sexton år (5 kap. 1 och 2 § ÄktB). Om båda makarna ansöker om skilsmässa börjar betänketiden löpa den dagen då ansökan skickas in (5 kap. 3 § ÄktB).

När betänketiden är slut måste någon av makarna bekräfta till domstolen att de fortfarande vill skiljas. Detta måste göras senast ett år efter betänketiden började löpa. Om makarna glömmer att bekräfta kommer ansökan att läggas ner eller avslås (5 kap. 3 § ÄktB).

Sammanfattning

För att sammanfatta kan alltså domstolen avslå en skilsmässoansökan i följande situationer:

- Ansökan är felaktigt utformad (oftast leder detta till komplettering istället för avslag)

- Ansökningsavgiften är inte betalad

- Makarna glömmer att bekräfta att de fortfarande vill skiljas efter betänketiden

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Olander
Fick du svar på din fråga?