Kan testamentstagares barn ärva efter testator?

2020-10-30 i Testamente
FRÅGA
Om man upprättat ett testamente och arvtagaren avlidit sedan 12 år tillbaka har den rätt till arvet ändå som tex dennes barn vänligen X
SVAR

Hej och tack att du vänder dg till oss på Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga så finns det ett testamente och personen som var angivet i testamentet (kallas för testamentstagare) avlidit och nu undrar du om testamentstagares barn kan ärva efter den avlidne testatorn.

Det framgår tyvärr inte av texten i vilka förhållanden var testamentstagaren till testatorn.

Om testatorn testamenterat sin egendom till någon som annars ändå skulle haft arvsrätt efter denne då uppstår istadarätt (11 kap. 6 § ÄB). I så fall kan testamentstagarens barn ärva efter testatorn. Ett exempel på en sådan situation är när ett barn B (testamentstagare) som var angivet i testamentet avlider innan sin förälder A (testatorn). Efter förälder avlider ska barnets B avkomlingar (A:s barnbarn) ärva istället för B.

Det är dock en mer komplicerad situation när testamentstagare inte är släkt till testator.

I sådant fall sker tolkning av testamentet. Testamentet ska tolkas på det sätt som kan antas överstämma med testators vilja, även om en sådan tolkning inte följer av testamentet (11 kap. 1 § ÄB).

Det finns dock ett fall där i testamente har förordats att en fastighet skall tillfalla viss person som inte var släkt med testator. Testamentstagaren har avlidit före testator. Testamentet har tolkats så att fastigheten skall tillfalla testamentstagarens släktingar (NJA 1991 s. 152). I den här fallet fanns det bevis på att testatorns vilja omfattade även testamentstagarens släkter trots att det inte uttryckligen framgick från testamentet.

I ditt fall är det svårt att ge ett definitivt svar på frågan eftersom det saknas detaljer gällande testamentets innehåll och information om släktskapsförhållande mellan testatorn och testamentstagaren.

Hoppas att du har fått svar på din frågoa! Har du vidare funderingar, är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline.

Orysia Sich
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2858)
2021-06-15 Måste ett syskon godkänna testamente?
2021-06-15 Hur kan vi dela vår pappas tillgångar som han vill?
2021-06-08 Hur länge är ett testamente giltigt?
2021-06-02 Kan det blir problem att mina föräldrar hjälpt oss att köpa hus och står för halva fastigheten, om någon av dem avlider?

Alla besvarade frågor (93108)