Kan testamente utesluta syskon från arv?

2020-09-25 i Testamente
FRÅGA
Hej!Min morbror gick bort för en vecka sen och hade testamenterat 100% av tillgång och lösöre till sina syskonbarn. Han var ogift och barnlös. Informationen som sen kom fram var att han endast får lov att testamentera 50%, för resterande 50% ska fördelas bland hans syskon.Hur ligger det till med detta? Ärver syskon automatiskt eller är hans testamente legitimt och syskonbarnen "har rätt" till alla 100%?Tack på förhand!
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Syskon ärver enligt den legala arvsföljden, alltså den följd som följer enligt ärvdabalken (ÄB), först efter att det inte finns bröstarvingar (barn, barnbarn och så vidare) och att en eller båda föräldrarna är avlidna (2 kap. 1 och 2 § ÄB). Om ett syskon är avlidet träder dess avkomlingar in och varje gren tar lika lott (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Enligt den legala arvsföljden skulle alltså syskonbarn ärva först efter att deras förälder (syskonet) är avlidet.

Den legala arvsföljden kan dock undantas genom att förordna om sin kvarlåtenskap i form av testamente. Syftet med ett testamente är att man ska kunna förordna om sin kvarlåtenskap på det sätt man vill, under förutsättning att testamentet upprättas med de formkrav som finns (10 kap. ÄB). Det finns vissa skyddsregler för bröstarvingar, som exempelvis kan begära jämkning och kräva att få ut sin laglott (halva arvslotten) om testatorn väljer att utesluta sina bröstarvingar från testamentet, men för övriga arvingar finns inte ett skydd i den utsträckningen, om ett testamente upprättas. Det finns visserligen skyddsregler för efterarvingar som blir relevant när man är gift och erhåller den avlidne makens kvarlåtenskap och huruvida den egendomen får testamenteras bort. I ditt fall blir detta inte aktuellt och förklaras därför inte. Är du intresserad av de reglerna får du gärna ställa en ny fråga om det!

Hur informationen som du nämner i frågan har kommit fram eller vem som har förmedlat den vet jag inte, men svaret på din fråga är alltså att din morbror kan utesluta sina syskon från arvet och testamentera sin kvarlåtenskap till syskonbarnen istället.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2821)
2021-04-20 Testamente vid sambors skilsmässa
2021-04-15 Efterlevande makes rätt till arv
2021-04-14 Får jag rätt till arv genom att inte godta ett testamente?
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?

Alla besvarade frågor (91353)