Kan testamente ge olika barn olika arvslotter?

2021-10-09 i Testamente
FRÅGA
Hej, Jag har en dotter med två barn och en bortgången son med två barn. Som jag förstår av arvsrätten så ärver min dotter hälften och min bortgångna sons två barn hälften. Kan jag skriva ett testamente där jag själv bestämmer om jag vill att min dotter ska ärva mer än hälften och att jag kan ange att mina fyra barnbarn ärver angivna summor eller andelar?Undrande mormor/farmor
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsrätt

Inledningsvis ska sägas att endast den som är vid liv har rätt att taga arv (1 kap. 1 § Ärvdabalken [1958:637] [ÄB]). Första arvingarna är arvlåtarens bröstarvingar, vilka arvet ska delas lika mellan (2 kap. 1 § ÄB). Skulle en bröstarvinge vara död så träder bröstarvingens avkomlingar i dess ställe, alltså arvlåtarens barnbarn (2 kap. 1 § 2 st. ÄB). Detta kallas istadarätt. Skriver du inget testamente så kommer alltså din dotter ärva halva kvarlåtenskapen och dina barnbarn genom sonen delar på den andra halvan.

Laglott

Hälften av arvslotten utgör laglotten (7 kap. 1 § ÄB). Innebörden är således att bröstarvingarna har rätt till halva kvarlåtenskapen. Istadarätten är obegränsad, varigenom barnbarnen träder in i bröstarvingens plats om denne har gått bort. Att notera är dock att laglotten består av halva arvet oavsett hur många bröstarvingar som finns, varför laglotten blir mindre desto fler bröstarvingar som finns.

Om det finns ett testamente

Om den avlidne skrivit ett testamente som innebär att all egendom bortskänks, så kan en bröstarvinge (eller dess efterarvinge) jämka testamentet för at göra dennes laglott gällande (7 kap. 3 § ÄB). Eftersom laglotten utgör halva kvarlåtenskapen så har barnbarnen i sådana fall rätt till sin andel av den halva laglotten.

Andelar i det här fallet

Arv delas lika mellan bröstarvingar (2 kap. 1 § 2 st. ÄB). Barnbarnen genom sonen skulle således få dela på hälften av halva kvarlåtenskapen och din dotter skulle få den andra hälften av halva kvarlåtenskapen. Du kan således testamentera bort 75 % av all din kvarlåtenskap till din dotter och hennes barn, utan att barnbarnen genom sonen har jämkningsmöjlighet av testamentet.

Tydliggörande genom exempel

Ponera att du har 100k när du avlider. Skulle du testamentera allt åt din dotter så skulle barnbarnen genom sonen kunna jämka testamentet och göra sin laglott gällande. Laglotten utgör 50k av de 100k. Laglotten ska sedermera delas mellan bröstarvingarna, varför din dotter får 25k och barnbarnen genom sonen får dela på 25k. Således får barnbarnen genom sonen i sådana fall 12,5k vardera och din dotter 25k, varpå du kan uppdela resterande 50k hur du vill genom testamente.

Med vänliga hälsningar

Amanda Laulumaa
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2952)
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?
2021-10-18 Vem ärver när testamentstagarna avlidit?
2021-10-18 Vittnens närvaro vid upprättande av testamente
2021-10-16 Måste man vara myndig för att vara med i ett testamente?

Alla besvarade frågor (96475)