FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder25/02/2019

Kan taxiförarlegitimationen återkallas om man döms för misshandel av sitt eget barn?

Kan man få sitt taxiförarlegitimation återkallat om man har blivit dömt till misshandel mot sitt eget barn? Jag har en vän som undrar detta.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om taxiförarlegitimation finns i Taxitrafiklagen.

En taxiförarlegitimation kan återkallas bland annat om innehavaren av taxiförarlegitimationen genom brottslig handling har visat sig olämplig att tjänstgöra som förare i trafik (4 kap. 6§ 1 stycket 1 punkten Taxitrafiklagen). För att taxiförarlegitimationen ska återkallas krävs alltså att brottet ska vara av sådan art att föraren inte längre anses lämplig att tjänstgöra som förare i trafik. Det innebär att inte alla brott leder till att legitimationen återkallas. Man brukar säga att det krävs att brottet har rubbat förtroendet för föraren när det gäller att ansvara för passagerares trygghet. Ett exempel på brott som typiskt sett rubbar förtroendet för föraren är rattfylleri.

Du skriver att din vän har misshandlat sitt barn. Vanligtvis brukar det finnas anledning att ifrågasätta en taxiförares lämplighet om taxiföraren har begått våldsbrott. Bara för att din vän har begått misshandel betyder det dock inte att taxiförarlegitimationen ska återkallas.

Typiskt sett brukar man anse att våld som utövats utan samband med tjänsten inte påverkar lämpligheten så mycket som om det vore i samband med tjänsten. Vidare gäller att våld som utövats mot någons nära familj typiskt sett inte brukat påverka lämpligheten lika mycket som om våldet utövats mot någon okänd. Exempel ur praxis finns där någon som misshandlat sin hustru inte bedömdes vara olämplig som taxiförare. Fallet heter RÅ 2008 ref. 49 och handlade om misshandel av normalgraden. Gärningsmannen var inte dömd sedan tidigare. I ett annat fall, där en man hade misshandlat sin gravida fru, ansåg domstolen att misshandeln riktats mot en särskilt skyddsvärd person och att legitimationen därför skulle återkallas. Det finns risk att ett barn skulle klassas som en sådan skyddsvärd person, vilket skulle tala för att legitimationen skulle återkallas.

Sammanfattningsvis finns det en risk att din väns taxiförarlegitimation återkallas, eftersom din vän har begått ett våldsbrott. Det som talar emot att taxiförarlegitimationen skulle återkallas är att det handlade om brott som inte tycks haft samband med tjänsten och som inte begicks mot någon okänd. Är din vän inte dömd för brott tidigare talar det för att en återkallelse inte kommer ske. Skulle domstolen se din väns barn som särskilt skyddsvärd talar detta för att en återkallelse kommer ske. Det handlar alltså om en avvägning som beror på omständigheterna i din väns fall. Jag har inte hittat något fall som kan ge mer vägledning än så. Utan mer information har jag svårt att ge dig ett klart svar på om din väns taxiförarlegitimation kommer återkallas eller inte och jag ber om ursäkt för detta. Jag hoppas ändå att du känner att du fick lite mer koll på juridiken och vad som kan hända i din väns fall!

Med vänlig hälsning,

Emelie LövgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo