Kan syskonen få del av arvet trots testamente?

2016-11-29 i Testamente
FRÅGA
Min moster var adopterad sedan 2 års ålder. Inga arvingar på adoptivsidan.Min mamma och moster var helsyskon.Moster har skrivit så att en god vän skall ärva henne. Hans syskon har blivit avundsjuka och satt igångrättsprocessen.Skall då inte mosters sista vilja råda ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om din mosters syskon har rätt att få ärva henne trots att hon testamenterat sitt arv till hennes vän.

Gällande rätt

2 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB) stadgar: Närmaste arvingar på grund av skyldskap äro arvlåtarens avkomlingar (bröstarvingar).

2 kap 2 § ÄB: Finns det inga bröstarvingar, tar arvlåtarens föräldrar hälften var av arvet.

Är någon av föräldrarna död, delar arvlåtarens syskon den förälderns lott. I ett avlidet syskons ställe träder dess avkomlingar, och varje gren tar lika lott. Finns det inga syskon eller avkomlingar till dem, men lever någon av arvlåtarens föräldrar, tar den föräldern hela arvet.

7 kap 3 § ÄB: För utfående av laglott äger bröstarvinge påkalla jämkning i testamente. Äro flera förordnanden, skall, om ej annat följer av testamentet, legat utgå före förordnande till universell testamentstagare och legat, som avser viss egendom, utgå före annat samt i övrigt nedsättning ske i förhållande till storleken av varje förordnande eller, vad angår förordnande till bröstarvinge, till den del därav som han ej är pliktig avräkna å sin laglott.

Vad som gäller för dig

Jag utgår ifrån att det din moster skrivit sin önskan i är ett testamentet. Då din mosters syskon inte är bröstarvingar har de inte rätt att klandra ett testamente och få något av arvet. Alltså är det som du säger, det som står i testamentet gäller. Hennes syskon kan inte få del av arvet.

Om det dock inte skulle vara ett giltigt testamente har syskonen rätt att ärva din moster.

Och om du skulle vilja ha ytterligare hjälp av en jurist som kan hjälpa dig mer praktiskt vidare kan du höra av dig till mig på sanna.wetterin@lawline.se så återkommer jag med information om konsultation med vår juristbyrå.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Sanna Wetterin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2720)
2021-01-15 Hur gör man ändringar i testamente?
2021-01-14 Arv till särkullbarn och eventuell förkovran
2021-01-13 Kan man testamentera egendom med fri förfoganderätt?
2021-01-12 Kan vi ändra i vårt testamente?

Alla besvarade frågor (88091)