Kan svensk domstol pröva skilsmässoansökan när käranden inte är svensk medborgare?

2021-01-20 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej!Jag och min man är gifta sedan 2003, har två barn tillsammans ( 11; 13 år), och nu vill vi skilja oss . Vi är gifta i Rumänien men vi är bosatta i Sverige sedan 2010( utan medborgarskap).Min fråga är om vi kan skilja oss här i Sverige eller måste vi göra det i Rumänien.Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med regler från lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL) och äktenskapsbalken (ÄktB).

Svensk domstol får pröva skilsmässoansökan

Svensk domstol får pröva skilsmässoansökan om käranden inte är svensk medborgare men har hemvist här i riket sedan minst ett år (3 kap. 2 § IÄL). Med hemvist avses att den vederbörande är bosatt i landet, om bosättningen med hänsyn till vistelsens varaktighet och omständigheterna i övrigt måste anses stadigvarande (7 kap. 2 § IÄL). Kravet på hemvist är uppfyllt i ert fall då ni är bosatta i Sverige sedan 2010.

Inte säkert att skilsmässan blir giltig i Rumänien

Jag vill dock poängtera att även om svensk domstol dömer till äktenskapsskillnad är det inte säkert att skilsmässan blir giltig i Rumänien beroende på vilka regler som gäller där. Därför kan det eventuellt bli aktuellt att ni ansöker om äktenskapsskillnad även i Rumänien.

En stämningsansökan ska skickas till tingsrätten

Rent generellt när det gäller ansökan om äktenskapsskillnad i Sverige kan sägas att en stämningsansökan ska skickas till tingsrätten. På domstolens hemsida hittar ni blanketterna för detta (domstol.se). Eftersom ni har hemmaboende barn under 16 år ska en betänketid på sex månader löpa innan äktenskapsskillnad kan ske (5 kap. 1 § ÄktB). Det krävs dock ingen betänketid om ni har levt åtskilda sedan minst två år (5 kap. 4 § ÄktB).

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Lawline erbjuder också gratis telefonrådgivning och du kan dessutom boka en tid med en av våra jurister.

Gratis telefonrådgivning: ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Boka tid med en jurist: https://lawline.se/boka.

Vänligen,

Atefa Jafary
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1051)
2021-05-31 Utifrån vilken dag värderas egendom vid bodelning?
2021-05-31 Har min fru rätt till tillgångar i bodelningen även om det finns ett äktenskapsförord, på grund av ojämlikhet i tillgångsmassa?
2021-05-26 Hur skiljer man sig om man är överens?
2021-05-26 Jämkning vid bodelning

Alla besvarade frågor (93124)