Kan styvförälder få vårdnad om barn?

2020-01-19 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
hej, vi är ett gift par och jag har två små barn från mitt tidigare förhållande (deras genetiska mamma lämnade dem vid födseln) Min fru är styvmamman till barnen men vad händer med barnen om något skulle hända mig? Kommer min fru kunna ha några juridiska möjligheter att ta hand om dem?mvh /orolig förälder
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur jag tolkar din fråga

Den aktuella lagen för att reglera föräldrars skyldigheter gentemot sina barn är Föräldrabalken (1949:381). Av denna framkommer det att ett barn som huvudregel står under vårdnad av båda sina föräldrar (6 kap. 2 § Föräldrabalken). Ur din fråga kan jag inte tolka om det är så att barnen fortfarande står under både din och deras biologiska mammas vårdnad, endast under din vårdnad eller under din och din frus vårdnad. Jag tänker dock vidare i frågan utgå från att din fru inte har vårdnad om barnen.

Förälder har ensam vårdnad om barnen

Skulle det vara så att barnen står under din vårdnad endast, alltså att du har ensam vårdnad, kan vårdnaden gå över till barnens biologiska mamma om något skulle hända dig. I denna situation behöver barnens biologiska mamma alternativt socialnämnden å mammans vägnar ansöka om att få ensam vårdnad hos en domstol. Dock kan vårdnaden anförtros till en särskild förordnad vårdnadshavare om det anses lämpligare. (6 kap. 9 § Föräldrabalken) I denna bedömning kommer barnets bästa att stå i fokus vilket innebär att domstolen ser till vilken relation barnet har till den kvarvarande föräldern, var barnet bor och vilken annan vuxen barnet har en stark anknytning till. Det är dock en individuell bedömning av det enskilda fallet varav det är svårt att ge ett rakt svar kring hur en domstol skulle bedöma situationen. (6 kap. 2a § och 6 kap. 9 § Föräldrabalken) I det här fallet finns det alltså en möjlighet för din fru att bli särskild förordnad vårdnadshavare för dina barn.

Föräldrarna har gemensam vårdnad om barnen

Om barnen istället står under både din och deras biologiska mammas vårdnad, alltså att ni har gemensam vårdnad, kommer vårdnaden automatiskt att gå över på mamman om något händer dig. (6 kap. 9 § Föräldrabalken) Dock kan en domstol även här utse en särskild förordnad vårdnadshavare till barnen – om det är för barnens bästa. Det krävs dock även att den andre föräldern brister i omsorgen av barnet. (6 kap. 7 § och 6 kap. 2a § Föräldrabalken)

Sammanfattning

I både den situationen att du och barnens biologiska mamma har gemensam vårdnad alternativt att du har ensam vårdnad så kan din fru komma att bli särskild förordnad vårdnadshavare. Dock är huvudregeln att om den ena föräldern är förhindrad att utöva vårdnaden så går vårdnaden över till den andra. För att bli särskild förordnad vårdnadshavare krävs då att det är för barnets bästa, vilket bedöms av rätten genom att man ser till helheten i det enskilda fallet. Det krävs även att den andre föräldern brister i omsorgen av barnet.

Hoppas det var svar på din fråga!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3551)
2020-11-30 Kan halvsyskon eller kusiner ärva?
2020-11-30 Vem har rätt att bestämma vart barnet ska bo?
2020-11-30 Krävs samtycke av make vid borgensåtagande?
2020-11-30 Ändring av barns folkbokföringsadress

Alla besvarade frågor (86862)