Kan styrelsen i en ideell förening besluta om att byta ut föreningens revisor?

2019-12-19 i Föreningar
FRÅGA
Hej,Den som vi har vald som revisor i en ideell förening vägra fullfölja sitt ansvar, kan vi ersätta honom men en ny som styrelse eller är det årsmötet som måste göra det?Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag tolkar det du har skrivit som att du undrar om styrelsen i er ideella förening kan byta ut föreningens revisor, eller om det är föreningsstämman som ska göra det.

Med "ersätta" utgår jag från att du menar att revisorn avsätts och att en ny revisor tillsätts.

Det saknas lagstiftning för ideella föreningar, så jag har utgått från vad som anses gälla enligt juridisk litteratur.

Styrelsen kan inte byta ut revisorn

Svaret på din fråga är nej – styrelsen kan inte besluta om att byta ut föreningens revisor.

Det beror på att styrelsen varken är behörig att tillsätta eller avsätta revisorn. En del av revisorns uppdrag består nämligen i att granska hur styrelsen sköter sitt arbete. Föreningsmedlemmarna ska kunna lita på att revisorn är opartisk i sin granskning och att revisionen är korrekt.

Därför är det istället föreningsstämman som har behörighet att byta ut revisorn. Föreningsstämman representerar föreningens medlemmar och är föreningens högsta beslutande organ. Styrelseledamöterna får lov att delta i en omröstning om revisorn i egenskap av föreningsmedlemmar.

Revisorn kan avsättas vid en ordinarie eller extra föreningsstämma

För att revisorn ska kunna bytas ut behöver han först avsättas av föreningsstämman.

Det kan ske vid en extra föreningsstämma, om inte föreningens stadgar anger något annat. Av vad jag förstår bör det även vara möjligt att avsätta revisorn vid en ordinarie föreningsstämma.

När revisorn har avsatts kan föreningsstämman välja vem som ska bli ny revisor.

Föreningens stadgar avgör hur många röster som krävs

Det är föreningens stadgar som avgör hur kallelsen till föreningsstämman ska göras och hur många medlemsröster som krävs för att revisorn ska kunna avsättas.

Stadgarna kan också innehålla regler som ger vissa medlemmar fler än en medlemsröst vid en omröstning. Som utgångspunkt gäller annars att varje medlem har en medlemsröst.

Sammanfattning

Det är föreningsstämman i er ideella förening som är behörig att byta ut föreningens revisor. Styrelsen kan alltså inte göra det. Däremot kan styrelseledamöterna delta i en omröstning om revisorn i egenskap av föreningsmedlemmar.

Föreningens stadgar bör innehålla information om hur ni kallar till föreningsstämman och hur många medlemsröster som krävs för att revisorn ska kunna avsättas.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll