Kan styrelsen i en ekonomisk förening vägra att lämna ut styrelseprotokollet?

2020-04-27 i Föreningar
FRÅGA
HejKan styrelsen i en ekonomisk förening vägra att lämna ut styrelseprotokoll till medlemmar?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Styrelseprotokollet regleras i 7 kap. 24 § Lag om ekonomiska föreningar. Styrelsen har ingen skyldighet att lämna ut styrelseprotokollet till medlemmarna. Anledningen till detta är att styrelsen har rätt till arbetsro för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter. Vidare kan uppgifter som är mycket känsliga och inte borde offentliggöras tas upp på styrelsemöten.

Det framkommer inte direkt ur lagen att styrelsen inte har en skyldighet att lämna ut styrelseprotokollet. Utan det kan endast utläsas genom att läsa bestämmelsen motsatsvis. Detta innebär att när det inte står i lagen att styrelsen är skyldig att lämna ut styrelseprotokollet, så kan den skyldigheten inte tolkas in i lagen.

Vad kan du göra

Slutsatsen är att styrelsen i en ekonomisk förening kan vägra att ge ut styrelseprotokollet.

En möjlighet, i detta fall, är att skriva en motion där du framför att du vill ta del av styrelseprotokollet. Det är dock inte garanterat att din motion kommer få gehör.

Vänliga hälsningar,

Camilla Stein
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll