Kan styrelsen förbjuda medlem att skicka e-post till den?

2020-04-06 i Föreningar
FRÅGA
Hej,kan en styrelse förbjuda en medlem att skicka mail till styrelsens mail box?Undrande
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår din fråga undrar du om en styrelse kan förbjuda en medlem att skriva till nämnda styrelses e-post. Din fråga är väldigt kortfattad varför det inte finns mycket bakgrund för mig att tillgå om vilka diskussioner som varit aktuella i det specifika fallet.

Det finns inget stöd för att varken för styrelse, eller någon annan, att förbjuda någon att skicka e-post till vederbörandes e-postadress. Kortfattat är därmed svaret på din fråga att det inte är möjligt att förbjuda någon att skicka e-post till en; oavsett om det handlar om en styrelse eller någon annan. Givetvis kan man, oavsett om det rör sig om en styrelse eller någon annan, informera om att man inte vill att kontakt tas på den aktuella e-postadressen.

Det finns en möjlighet att, i vissa fall, begå ett brott om man kontaktar någon så mycket att det rör sig om brottet ofredande. Brottet ofredande innebär bland annat att man utsätter någon för störande kontakter, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt (4 kap. 7 § brottsbalken). Exempel på ofredande kan vara t.ex. telefonterror eller en stor mängd e-postmeddelanden.

Om något är oklart eller du vill förtydliga någonting är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll