Kan styrelsen ändra i ordningsreglerna utan årsstämma?

2021-09-17 i ASSOCIATIONSRÄTT
FRÅGA
Kan styrelsen ändra i ordningsreglerna utan årsstämma?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om styrelsen kan ändra i ordningsreglerna utan att ha en årsstämma. Det framgår dock inte av din fråga vilken typ av styrelse som situationen gäller. Jag tolkar dock din fråga som att det rör sig om en bostadsrättsförening, eftersom det oftast är i samband med bostadsrättsföreningar som frågan om ordningsregler kommer upp. Lagen som blir tillämplig blir då bostadsrättslagen (1991:614) (BRL).

Det finns vissa beslut som måste fattas på en årsstämma. BRL hänvisar dock till lagen om ekonomiska föreningar (2018:672) (EFL) gällande bestämmelserna om föreningsstämman (9 kap. 14 § BRL). Obligatoriska ärenden är t.ex. fastställelse av resultat- och balansräkning, beslut om dispositioner av föreningens vinst och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Av de obligatoriska ärendena räknas dock inte ändring av ordningsregler upp, men det föreskrivs att om föreningen har stadgar som påverkar vilka ärenden som behöver stämmobeslut, så ska det gälla. Det vill säga, om det framgår av föreningens stadgar att ändring av ordningsregler förutsätter ett stämmobeslut, så kan inte styrelsen fatta denna typen av beslut på egen hand. Men så länge det inte finns en sådan skrivelse i stadgarna, bör ändring av ordningsregler inte vara något som behöver fattas av en årsstämma, utan det kan fattas av styrelsen (6 kap. 10 § EFL). Svaret på din fråga är alltså beroende på vad som framgår av föreningsstadgarna.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Emil Wellander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom (3)
2021-10-17 Kan man öppna ett bankkonto i ett elevråds namn?
2021-09-17 Kan styrelsen ändra i ordningsreglerna utan årsstämma?
2018-01-11 Företagskonkurs/Borgensförbindelse.

Alla besvarade frågor (96401)