Kan styrelsemedlemmar i en ideell förening fatta beslut om fastighetsförsäljning?

2020-03-30 i Föreningar
FRÅGA
Hej !Kan enskilda styrelsemedlemmar i en ideell förening besluta om försäljning av fastighet som ägs av föreningen utan att detta beslutats på ett årsmöte ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ideella föreningar är lite speciella då de inte regleras i svensk lag. Istället blir det föreningens stadgar som reglerar hur föreningen ska skötas och vad som kan hända om något missköts. Vägledning kan hämtas från praxis och god föreningssed.

Hur större beslut ska fattas i er förening beror alltså på vad som står i föreningens stadgar. Själva försäljningen av en fastighet behöver dock uppfylla vissa krav för att vara giltig. Formkraven inbegriper bland annat en skriftlig köpehandling med båda parters underskrifter. Uppgifter om köpeskillingen och fastigheten måste stå med tillsammans med en överlåtelseförklaring (4 kap. 1 § första stycket jordabalken). Uppfylls inte formkraven är avtalet som ligger till grund för försäljningen ogiltigt (4 kap. 1 § tredje stycket jordabalken).

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (436)
2020-10-01 Vilka dokument måste en förening spara och hur länge?
2020-09-30 Vad krävs för en extra föreningsstämma?
2020-09-30 Omyndig firmatecknare?
2020-09-30 Orättvist behandlad av styrelsen i en samfällighetsförening

Alla besvarade frågor (84702)