Kan stadgarna i en bostadsrättsförening kräva fler än 1/10 av medlemmarna för att kalla till extrastämma?

2017-10-21 i Föreningar
FRÅGA
Formuleringen gällande regler för att kräva extrastämma i en bostadsrättsförening får mig att undra om rådet "minst" kan tolkas som att det inte får vara färre än 1/10 men att det i stadgarna kan inskrivas att det skall vara fler?
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Eventuella följdfrågor kan publiceras i kommentarsfältet, alternativt mejlas till marcus.backstrom@hotmail.com.

Enligt 7 kap. 11 § lagen om ekonomiska föreningar (som är tillämplig på bostadsrättsföreningar) kan de röstberättigade själva kalla till extra stämma om minst 1/10 av dem begär det. Enligt samma paragraf kan stadgarna föreskriva ett färre antal.

Slutsatsen blir därmed enkel. Stadgarna kan aldrig med bindande verkan föreskriva att fler än 1/10 av de röstberättigade medlemmarna krävs för att kalla till en extra stämma. Däremot kan stadgarna ange att det, exempelvis, enbart krävs 1/20.

I en bostadsrättsförening med antingen 10 eller färre lägenheter krävs det således endast att en person vill sammankalla en extrastämma för att så ska ske. Värt att notera är att varje lägenhet bara har en röst enligt 9 kap. 14 § bostadsrättslagen (även om det bor flera medlemmar i den lägenheten).

Vänligen,

Marcus Bäckström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?