Kan snatteri för en liten summa pengar leda till prick i belastningsregistret, eller vad kan hända?

2021-05-06 i Påföljder
FRÅGA
Hej! vill gärna vara anonym. Jag är 16 år och blev precis tagen på en mataffär för att ha tagit en godisbar för 6kr. Det var extremt dumt och jag har aldrig gjort något sånt här innan. Polisen kom och tog mina uppgifter och jag undrar nu vad som kommer hända. Kommer detta stå i mitt belastningsregister i 3 år om jag tagit något för så liten summa eller är chansen stor att ingenting händer? Jag har jättemycket ångest och uppskattar verkligen ett svar. Jag har aldrig blivit dömd eller gjort något sånt här innan.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Först vill jag bara informera om att man alltid är anonym när man skickar in frågor till oss på Lawline. Så detta behöver du inte tänka på!

Jag förstår din situation som att du har tagit en godisbar i en mataffär som kostade 6 kr. Polisen har tagit dina uppgifter, men inget mer har hänt i nuläget. Jag tolkar din fråga som att du nu undrar om detta kommer hamna i belastningsregistret eller om det finns en möjlighet att ingenting mer kommer hända.

De regler som är aktuella är de som finns i lag om belastningsregister samt brottsbalken (BrB). Jag kommer förklara vad dessa regler innebär, och sedan använda dessa för att besvara din fråga.

Vilket brott har begåtts?
Att olovligen ta något till ett mindre värde som tillhör någon annan, med avsikt att tillägna sig varan är en ringa stöld, även kallat snatteri (8 kap. 1 § och 2 § BrB). Det betyder att det brott du gjort dig skyldig till genom att ta en godisbar för 6 kr utan att betala i en mataffär är snatteri. Påföljden, ett annat ord för straffet, för snatteri är böter eller fängelse upp till 6 månader (8 kap. 2 § BrB). För att bli straffad för ett brott krävs dock att anmälan leder till en fällande dom, där domstol bestämmer påföljd. Om anmälan i ditt fall skulle leda till fällande dom, kommer påföljden med stor sannolikhet bli böter i form av penningböter som är från 200 kronor upp till 4 000 kronor (25 kap. 3 § BrB). Vilken summa det blir på penningboten är en bedömningsfråga utifrån varje enskilt fall.

Kan snatteri leda till prick i belastningsregistret?
Snatteri kan leda till att man hamnar i belastningsregistret på olika sätt, och innebär också att man finns kvar i registret under olika tidsperioder.

Om polisen väljer att rapportera ett brott som begåtts av någon under 18 år, men åklagaren väljer att inte väcka åtal, kan åklagare meddela en så kallad straffvarning. En sådan straffvarning står med i belastningsregistret i 3 år (17 § punkt 11 lag om belastningsregister). Det betyder att om polisen rapporterar det snatteri du begått, men en åklagare meddelar att du inte kommer att dömas i domstol för snatteri, kommer detta stå med i belastningsregistret i 3 år.

Om ett snatteri istället hamnar i domstol och påföljden döms till böter, kommer detta stå med i belastningsregistret i 5 år (17 § punkt 9 lag om belastningsregister). Det betyder att om du får en fällande dom till följd av det snatteri som begåtts, där påföljden döms till penningböter, kommer detta finnas med i belastningsregistret i 5 år.

Rapporteftergift
Polisen kan också besluta att inte rapportera ett brott, utan istället bara ge en erinran (varning). Detta kan göras i samband med mindre allvarliga brott, och där en tillsägelse anses räcka. Eftersom ditt snatteri som tidigare nämnt gäller en så liten summa, finns det en chans att polisen väljer att inte rapportera det snatteri du begått. Detta brukar polisen själva meddela. En sådan varning hamnar inte i belastningsregistret.

Sammanfattning
Det brott som du begått klassificeras som snatteri. Eftersom det i ditt fall gäller snatteri av en så pass låg summa, kan det vara så att polisen väljer att rapportera brottet men en åklagare väljer att inte ta ditt brott till domstol. Det kallas att åklagaren ger en straffvarning, som kommer stå med i belastningsregistret i 3 år. Skulle ditt brott istället hamna i domstol och påföljd döms till penningböter, kommer detta stå med i belastningsregistret i 5 år. I och med att det i ditt fall rör sig om en väldigt liten summa pengar, så finns det också en chans att polisen inte kommer vidarerapportera detta, utan de lämnar endast en varning. En sådan varning kommer inte synas i belastningsregistret.


Jag kan dock inte ge ett exakt svar på vad som kommer hända, då detta är en bedömning som görs i varje enskilt fall utifrån omständigheterna vid brottet. Men jag hoppas att jag kunnat förklara vad som kan hända, och vad det i så fall innebär för dig.

Har du fler funderingar, är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline!

Vänligen,

Hilma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1635)
2022-01-23 När kan man få skyddstillsyn istället för fängelse?
2022-01-19 Hur länge sitter man i fängelse vid 2,5 års utdömt straff?
2022-01-19 Hur länge sitter man i fängelse vid 1,5 års utdömt straff?
2022-01-16 Preskription av brott

Alla besvarade frågor (98572)