Kan skulder föras över mellan före detta makar?

2016-10-10 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej om det uppkommit massor av skulder under ett äktenskap och paret har skilt sig, finns det möjlighet att i efterhand "ge tillbaka" hälften av skulderna då det även är hennes skulder? mannen va för snäll under skilsmässan för att låta henne ha skulderna men han har kommit på i efterhand att det inte är rätt att han skall ha allt och hon inget. Så frågan är om det går och hur kan vi gå tillväga så det blir rätt?Tacksam för svarMed vänlig hälsning, Rebecca
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledningsvis vill jag klargöra att äktenskapet i sig, tvärtemot vad många tror, inte påverkar äganderätten till egendom mellan makarna. Det som påverkas är den så kallade giftorätten, som är att ett latent anspråk på hälften av makarnas totala giftorättsgods vid eventuell skilsmässa och bodelning. Detta betyder i sin tur att varje make är ägare till sin egendom och att varje makes skulder är dennes skulder, vilket framgår av 1 kap. 3 § äktenskapsbalken. Förändringar i äganderätten sker först efter att eventuellt bodelning har förrättats.

När skilsmässa gått igenom och bodelning ska ske mellan makarnas giftorättsgods, får varje make göra avdrag för sina skulder. Båda makarna behåller således sina skulder och man ''för inte över'' skulder från ena maken till den andra (se 11 kap. 3 § äktenskapsbalken).

Eftersom frågan rör skulder blir även fordringsrättsliga regler av intresse. Det är enligt fordringsrättsliga principer inte möjligt med gäldenärsbyte, dvs att den som är skyldig att betala en skuld för över eller överlämnar betalningsansvaret till någon annan som blir ny gäldenär, om inte borgenären går med på detta. Såvida inte borgenären godkänner gäldenärsbyte är det således inte möjligt rent juridiskt.

Vad som kan göras för att underlätta mannens i den här frågan betalningsförmåga är att hans tidigare partner ger honom pengar genom gåva. Det finns ingenting som hindrar en sådan gåva, och alla möjligheter till mer pengar underlättar självfallet betalningsförmågan hos den som ska betala en skuld.

Sammanfattningsvis är mina rekommendationer att försöka ge mannen en större förmögenhet genom en eller flera gåvor så att dessa kan underlätta för gäldenären att betala sina skulder. Detta förutsätter naturligtvis att mannens före detta har tillgångar som kan användas till sådan gåva.

Hoppas att Du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3532)
2020-10-26 Vårdnad vid föräldrars bortgång
2020-10-26 Utvecklingen av kvinnans rättsliga ställning
2020-10-25 Får mitt barns förskola neka mig att använda ett smeknamn på mitt barn?
2020-10-25 Vad händer med sambons lån som tagits för utbyggnad om den sambon dör

Alla besvarade frågor (85585)