FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTLaglott19/06/2018

Kan särkullbarn kräva sitt arv direkt trots testamente?

Min far gifte om sig och fick inga barn med sin andra fru. Han ville att efter hans bortgång skulle hans fru sitta i orubbat bo och arvet efter honom skulle skiftas när även hon var borta. Om vi så hade velat hade vi bröstarvingar, hans barn sedan första giftet, alltså särkullbarn, kunnat kräva att få ut vårt farsarv efter hans bortgång och trotsat hans önskan?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som särkullbarn hade ni rätt att begära ut er laglott när er far gick bort. Laglotten utgör hälften av arvslotten, och är alltså hälften av det som ni vardera skulle ha ärvt om inget testamente funnits (7 kap. 1 § ÄB). För att få ut laglotten kan en bröstarvinge påkalla jämkning av testamentet men detta måste ske inom sex månader från att bröstarvingen delgivits testamentet (7 kap. 3 § 3 st. ÄB). Om detta inte görs inom sex månader gäller testamentet även om en bröstarvinges laglott kränks.

Efterlevande make har dock rätt att behålla en viss del av kvarlåtenskapen. Det ska uppgå till så mycket att det denne fått från bodelningen, sin enskilda egendom samt arvet uppgår till fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § 2 st. ÄB). Detta gäller även om det inkräktar på en bröstarvinges laglott.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Clara DanelidRådgivare
Hittade du inte det du sökte?