Kan särkullbarn göra anspråk på kapitalförsäkring som maka fått som förmånstagare?

Kan särkullbarn göra anspråk på kapitalförsäkring som maka fått som förmånstagare

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras främst i försäkringsavtalslagen (FAL).

Som huvudregel tillfaller försäkringsersättningen förmånstagaren direkt och ingår inte i den avlidnes kvarlåtenskap, 14 kap 7§ 1 st FAL. Att försäkringsersättningen inte ingår i kvarlåtenskapen innebär att den inte fördelas mellan arvingarna och särkullbarn kan därför inte göra anspråk på den.

Det finns dock ett undantag från ovanstående huvudregel, nämligen i 14 kap 7§ 2 st FAL. Här framkommer att om förmånstagarförordnandet leder till ett oskäligt resultat för den avlidnas bröstarvingar så kan det jämkas. Resultatet av att en jämkning kommer till stånd är att försäkringsersättningen istället tillfaller bröstarvingarna, antingen helt eller delvis.

Det som avgör huruvida en talan av jämkning kan föras är skälen för förmånsförordnandet samt arvingarnas ekonomiska situation. En talan om jämkning måste ske inom ett år från att bouppteckningen gjorts alternativt dödsboanmälan gjorts, annars förloras rätten till jämkning enligt 14 kap 7§ 4 st FAL.

Sammanfattning

Särkullbarnet kan enbart göra anspråk på ett förmånstagarförordnande om hen väcker talan om jämkning inom ett år.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning