Kan särkullbarn bli utan arv?

2019-11-03 i Testamente
FRÅGA
Hej!Kan man göra på något annat sätt än att skriva äktenskapförord och skuldebrev? Vi är gifta och har särkullbarn. Jag har löst in hela bolånet och vill inte att dessa pengar ska delas till särkullbarnen om något skulle hända min fru. Vad kan vi göra för att lösa detta på bästa sätt. Vi vill kunna ärva varandra om något händer.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB). Oavsett hur ni gör så kommer ett särkullbarn ha rätt att direkt begära ut sin laglott när föräldern går bort. Laglotten är lika stor som halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Arvslotten = förälderns kvarlåtenskap / antal arvingar föräldern har. En bröstarvinges (avkomlingars/barns, inkluderat särkullbarns) laglott kan man aldrig med bindande verkan testamentera bort (2 kap. 1 §och 3 kap. 1 § 1 stycket ÄB). För att göra rätten till laglotten gällande direkt när det förekommer ett testamente krävs att särkullbarnen påkallar jämkning av testamentet inom 6 månader från att hen blev underrättad om och mottog kopia av testamentet (7 kap. 3 § 1 stycket ÄB).

Det särkullbarnen minst kan få ut av arvet enligt lag är alltså sin laglott. Men om ni testamenterar hela egendomen till varandra och särkullbarnen inte påkallar jämkning inom 6 månader innebär det alltså att särkullbarnet mister sin rätt att direkt få ut sitt arv. Det innebär att särkullbarnet i sådant fall skulle få lika rätt till efterarv som gemensamma barn efter att den efterlevande maken dör.

Särkullbarnen kan även själva avsäga sig arvet till förmån för det efterlevande maken, men det är kanske inte något som särkullbarn skulle göra (3 kap. 9 § ÄB).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2556)
2020-08-11 Avskedsbrev som testamente?
2020-08-10 Vad händer om en testamentstagare avlider innan testator?
2020-08-10 Ska en testamentstagare delges en kopia av testamentet?
2020-08-07 Vad innebär det att ärva en laglott?

Alla besvarade frågor (82723)