FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSärkullbarn28/05/2020

Kan särkullbarn begära att få ut sin laglott direkt och när har jag rätt till fyra basbelopp?

Min man har gått bort i år o det finns särkullbarn, samt ett Testamente där det står att den av oss som överlever den andre skall erhålla den andres kvarlåtenskap med full äganderätt. Kan barnen begära att få ut sin lag lott direkt? Finns en del skulder och ett hus som inte är betalt. Har jag rätt till 4:a basbelopp.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Eftersom du inte specificerar vems särkullbarn det är utgår jag i svaret ifrån att de tillhör din make. Om det är särkullbarn på din sida kommer du att få hela arvet.

Hur fungerar laglott och basbelopp?

Särkullbarn har rätt att begära ut sin laglott direkt efter bodelningen (3 kap 1 § ÄB). Laglotten är hälften av vad barnen skulle ärvt om testamentet inte fanns (7 kap 1 § ÄB). Eftersom de hade ägt din partners samtliga ägodelar utan testamentet ska de nu få hälften. För att särkullbarnen ska ha rätt till sina pengar vid ett testamente som ert krävs att de jämkar testamentet, alltså klagar på det (7 kap 3 § ÄB). De får i så fall ut sin del.

Du har dock precis som du säger rätt att äga motsvarande fyra basbelopp, så långt egendomen räcker (3 kap 1 § 2 stycket ÄB). Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr, så fyra basbelopp är 189 200 kr. Denna summa är vad din andel av kvarlåtenskapen. Om du efter bodelning (9 kap äktenskapsbalken) och efter att ha fått hälften av arvet fortfarande har tillgångar som understiger 189 200 kr har du alltså rätt att få ut mellanskillnaden ur särkullbarnens arv. Vid beräkningen av vad du äger vid bodelningen kommer skulderna att tas hänsyn till.

Vad gäller?

Så länge du har tillgångar som överstiger 189 200 kr efter bodelningen så kan barnen begära ut sin laglott direkt genom att jämka testamentet. Laglotten kommer att motsvara halva arvet. Om dina tillgångar understiger 189 200 kr efter bodelningen kommer du att få ut upp till fyra basbelopp från deras arv, tills du uppnår summan.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika RedeliusRådgivare
Hittade du inte det du sökte?