Kan särkullbarn ärva mindre än vad som togs upp i den första bouppteckningen?

2021-04-28 i Särkullbarn
FRÅGA
Om ett särkullbarn tar ut hälften av sitt arv efter sin mor eller far direkt har gått bort och avstår den andra hälften tills maken/hustrun till föräldern också gått bort, vilket belopp ärver särkullbarnet? Är det beloppet som togs upp vid värdering inkl bankmedel mm vid tiden för bouppteckningen/dödsfallet eller görs ny värdering av egendom och summering av tillgångar när särkullbarnets mor/far gått bort? Och att särkullbarnet då kan ärva mindre eller mer än vad som togs upp i den första bouppteckningen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Särkullbarn kan, som du säger, välja att avstå från sitt arv till förmån för efterlevande make enligt 3:9 ÄB. Arvtagaren får själv välja om hela, en del av eller en andel av arvet ska avstås ifrån. Om särkullbarnet väljer att avstå från hälften av det berättigade kvarlåtenskapet innebär detta att resterande halva går till efterlevande make. Den summan som går till den efterlevande maken ska då delas med den efterlevande makens egna egendom, vilket sedan ger särkullbarnet en kvotdels rätt till efterarvet.

Värderingen av egendomen ska ske vid dödsfallet. Detta innebär att eventuell minskning av värdet inte påverkar särkullbarnets rätt till den kvotdel som fastställdes vid bouppteckningen. Som efterlevande maka har man fri förfoganderätt över kvarlåtenskapet, vilket innebär att man har rätt att på alla sätt förfoga över egendomen utom rätten att genom testamente förordna om den eller ge bort en väsentlig del som gåva. Detta innebär att särkullbarnet kan ärva mindre, men att rätten till sin kvotdelen vid efterlevande makens död består.

Hoppas det var svar på din fråga. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.
Philip Stocker
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1232)
2021-10-14 Kan man återkalla ett arvsavstående + hur beräknas ett särkullbarns efterarvsrätt
2021-10-05 Särkullbarns arvsrätt
2021-09-29 Särkullbarns laglott
2021-09-29 Vad skiljer särkullbarns arvsrätt från gemensamma barns arvsrätt?

Alla besvarade frågor (96356)