Kan samma person vara ordförande och kassör i en ideell förening?

2020-11-29 i Föreningar
FRÅGA
I fråga om ordf i ideell förening äve kan vara t ex kassör hänvisades till stadgar. Om det enbart står att styrelsen fördelar posterna internt sinsemellan. Endast ordf väljs på årsmötet.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Tolkning av din fråga och tillämplig lag

Jag uppfattar det som att du undrar om samma person kan ha flera uppdrag i en ideell förening. Föreningar regleras olika i svensk lag beroende på om det är en ideell förening eller en ekonomisk förening. Ideella föreningar regleras nämligen i princip inte i svensk lag.

Beslutsfattande i en ideell förening

En ideell förening ska antingen ha ett ideellt ändamål eller bedriva ideell verksamhet. Ett ideellt ändamål föreligger om det inte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. En ideell förenings ekonomiska överskott ska användas till att finansiera dess verksamhet. Ideella föreningar regleras inte i svensk rätt. Istället är det, som du är inne på, föreningens stadgar som reglerar vad hur föreningen ska skötas och hur beslut ska fattas. Täcks inte en viss fundering av stadgarna får man istället tittat på föreningens praxis, det vill säga hur föreningen tidigare löst liknande problem. Vägledning kan även hämtas från god föreningssed och i vissa fall domstolspraxis.

Flera uppgifter till samma person?

Det finns alltså ingen lag som förbjuder att en person innehar flera uppdrag i samma ideella förening. Däremot är det inte optimalt eftersom det blir en väldigt snäv makt- och arbetskoncentration i föreningen. Är det en väldigt liten förening kanske det inte finns några andra möjligheter, men i medelstora och stora föreningar anses det generellt bäst att sprida ut arbetet och ha en uppgift per person.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (496)
2021-04-18 Får stämmoprotokoll läggas upp på föreningens hemsida?
2021-04-14 Vem kan fatta beslut om installation av en hiss i en bostadsrättsförening?
2021-03-31 Motionsrätt ideell förening
2021-03-29 Kan jag som medlem i en ideell förening nekas att ta upp viss fråga på föreningens årsmöte?

Alla besvarade frågor (91357)