FrågaASSOCIATIONSRÄTTFöreningar 19/06/2016

Kan samma person ha flera styrelseposter i en ideell förening?

Hej! Kan en ordförande i en ideell förening sitta både som ordförande och kassör samtidigt? Tack för svar.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns i princip inga lagregler för ideella föreningar. Istället är det i huvudsak upp till de enskilda föreningarna att genom sina stadgar avgöra hur styrelsen ska organiseras. Om stadgarna tillåter att samma person håller flera poster så får samma person hålla flera poster. Det går t.o.m. att ha styrelser med endast en ledamot. Svaret beror alltså av vad din förenings stadgar säger.

Den eventuella inskränkning som kan finnas är jäv. En styrelseledamot som är jävig (personligen berörd) i ett ärende får inte delta i beslutsfattandet för det ärendet, vilket följer av de allmänna regler om lojalitetsplikt som gäller för styrelseledamöter. Det kan alltså uppkomma problem om kassören har ett ärende mot ordföranden eller vice versa.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med styrelser i ideella föreningar är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare