FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt10/05/2021

Kan sambo begära kompensation för obetalt arbete från dödsbo

Jag är blivande god man för min svägerska vars sambo dog i december, De har inga gemensamma barn, han har barn i två tidigare äktenskap. Han ägde ett lantbruk och hon bor fortfarande kvar på gården och de har varit sambo i 35 år. Hon har arbetat på gården utan formel lön, De gifte sig inte eftersom hon uppbar änkepension efter sin avlidne make som dog för 42 år sedan. Sambon skötte all ekonomi. 1994 tecknade sambon ett medlemskap o LRF där det ingår en egendomsförsäkring, där tas det upp skog, åker och ängsmark.

1 Kan min svägerska ha rätt att ärva sambon , vara en av dödsbodelägarna eller ska hon ses som delägare i gården trots att sambon står som ägare`?

2 Om inte ovanstående möjlighet finns kan hon begära att få ut innestående lön för allt arbete hon lagt ned på gården och bidraget till värdestegringen, Tax värde idag drygt 11 miljoner, mest skog.

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Sambor ärver inte varandra såvida det inte finns ett testamente som föreskriver att sambon ska ärva. Om hon flyttade till honom efter att han skaffat gården kan hon inte heller begära bodelning av den eftersom den inte är samboegendom. Samboegendom är bostad och bohag som införskaffats för gemensam användning (3 § Sambolagen).

I vissa fall har domstolen ansett att en sambo har så kallad dold samäganderätt till bostaden, vilket innebär att denne då anses äga halva bostaden. Även vid dold samäganderätt krävs dock bland annat att bostaden köpts för gemensamt bruk.

Frågan om ersättning för obetalt arbete är mycket intressant. Domstolen har nekat sådan ersättning för hemarbete i form av omvårdnad om partnern (se NJA 1975 s 298). I samma rättsfall slår ändå Högsta Domstolen fast att huvudprincipen är att det går att få betalt för utfört arbete trots att inga tydliga avtal ingåtts. Frågan kvarstår alltså och har såvitt jag vet inte prövats i domstol sedan dess och det råder därför en osäkerhet.

Nämnas kan också att om en sambo gjort stora investeringar i en bostad som den andre sambon äger och bostaden inte är samboegendom så är det svårt att få tillbaka de pengarna när förhållandet tar slut. Saken prövades i NJA 2019 s. 23. Då samboförhållandet i fallet tagit slut kort tid efter investeringarna tyckte den betalande sambon att den ägande sambon hade gjort en så kallad obehörig vinst på att förhållandet tog slut och ville på den grunden ha tillbaka pengarna. Domstolen sa dock nej till detta.

Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att samborna i ditt fall inte ärver varandra och hon kan inte heller begära bodelning av bostaden. Förutsättningar för dold samäganderätt finns inte. Det är troligtvis också svårt att få igenom en begäran om innestående lön för arbetet på lantbruket.

Franck OlofssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”