FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder31/07/2022

Kan preskriberade brott tillmätas betydelse för påföljdsvalet vid ny brottslighet?

Hej, om en person blir utsatt för upprepade ofredanden men att det hinner preskriberas och efter preskriptiontiden gått ut blir samma person ofredad igen. Tas det då hänsyn till de preskriberade ofredandena så gärningsmannen kan dömas för olaga förföljelse eller räknas de inte med?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

I 29 kap. 4 § BrB stadgas att rätten vid straffmätningen ska, utöver brottets straffvärde, i skärpande riktning ta hänsyn till om den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott. Vid bedömningen ska särskilt beaktas vilken omfattning den tidigare brottsligheten haft, vilken tid som förflutit mellan brotten samt om den tidigare och den nya brottsligheten är likartade eller brottsligheten i båda fallen är särskilt allvarlig.

Ifall ett ofredande (4 kap. 7 § BrB) hinner preskriberas, vilket innebär att staten inte ges rätt att utdöma påföljd på grund av en viss tids dröjsmål att åtala (eller verkställa dom), ges det effekten att gärningsmannen inte kan dömas till påföljd. En gärning har emellertid begåtts. Dock behandlar 29 kap. BrB påföljder, vilket, ifall preskriptionstiden har löpt ut, inte blir tillämpliga.

Rätten tar endast hänsyn till brott som blivit förenade med påföljder i ovan situationer. Det innebär att preskriberade gärningar, såsom tidigare ofredanden som inte blivit åtalade, inte vägs in i bedömningen vid ett nytt ofredande.  

Martin CarlehedenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”